grbВисока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, чији је оснивач Република Србија.

Добродошли

Добро дошли на интернет страницу коју смо наменили нашим бившим студентима.

Ова страница је отворена као један од видова успостављања трајне везе са нашим дипломираним студентима.
Повратне информације о запошљавању и признавању компетенција на тржишту рада, ценићемо као неопходан допринос наших бивших студената за подизање квалитета студијских програма за све активне и будуће генерације студента.

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије је почела са радом 1974. године у оквиру Школског ПТТ центра као Виша техничка ПТТ школа.

Од 2003. године, оснивач Школе као самосталне установе је Влада Републике Србије.Школа је од оснивања имала два смера:

  • Телекомуникације
  • ПТТ Саобраћај
slika1slika1

2003. године Школа је променила назив у Виша школа за информационе и комуникационе технологије и уведен је смер Интернет технологије, а 2005. године и смер Медицинска информатика.

Школа је 2003. године, променила назив у Виша школа за информационе и комуникационе технологије.

Од школске 2007/08. године, после успешне акредитације, школа под називом Висока школа струковних студија изводи наставу на четири акредитована студијска програма основних студија:

  • Интернет технологије
  • Телекомуникације
  • Поштанске и банкарске технологије
  • Медицинска информатика

Школа је од 2008/09. године акредитована и за два студијска програма специјалистичких студија:

  • Електронско пословање
  • Мрежне технологије

Од оснивања, па до краја 2010. године нашу школу завршило је укупно 2718 студената

slika1slika1