Bon-ton biznis samuraja

Iako neke fasciniraju anime, suši, samuraji i Japanizam, veći broj jako malo zna o japanskoj kulturi.

Japanska kultura je veoma različita od srpske. Ne pričamo samo o činjenici da se jede sirova riba, već i o društvenim pravilima, normama pa i korporativnoj kulturi.

U današnjim uslovima, ne možemo predvideti za koga i gde ćemo raditi, pa se moramo na vreme edukovati i prilagoditi čak i na samom intervjuu.

Kao i za skoro sve ostalo, priprema je ključna.

Upoznavanje i pozdravljanje

 • Uvek se prvo pozdravite sa osobom na najvišoj hijerarhijskoj lestvici, a zatim idu njihovi direktni podređeni itd.
 • Uvek se predstavite punim imenom i prezimenom.
 • Koristite titule G-đica/G-din /G-đa i prezime kada oslovljavate druge.

Rukovanje

 • Pri rukovanju prikladan je slab stisak ruke, blago klimanje glavom, bez pogleda u oči.

Kontakt očima

 • Kontakt očima je izazivački i izuzetna drskost.
 • Ne gledati nekog u oči je znak poštovanja.
 • Pristojnim se smatra pogled u predeo adamove jabičice.

Naklon

Oprez: stepen naklona zavisi od vašeg statusa i statusa vašeg sagovornika.

Što je veća razlika u hijerarhiji, to je dublji naklon.

Ilustracija: Barak Obama se pri susretu sa japanskim carem poklonio pod uglom od 90 stepeni iako su na istom rangu, svako u svojoj državi. U Japanu je bio smešan a u Americi žestoko kritikovan.

Kao predstavnik SAD, pokazao je japanskom caru submisivnost.

 

Razmena vizit karti

 • Ključan deo poslovnog sastanka. Pripremite ih unapred i razmenite pri pozdravljanju
 • Karticu stavljate u obe ruke i nudite svom sagovorniku
 • Lice kartice (strana na kojoj pišu podaci) uvek je gore

 

 • Ritual razmene ne sme niko prekinuti, niti se između vas nalaziti bilo kakav predmet (sto, stolica itd).
 • Pri preuzimanju kartice obavezno je pogledajte na par trenutaka i stavite polako u kutiju za vizit karte ili novčanik (pokazujete poštovanje) .
 • U suprotnom se smatra da ne poštujete tu osobu jer je vizit karta reprezent osobinog identiteta. Iz istog razloga nemojte pisati po vizit kartama.

Gestikulacija, mimika i prisnost

 • Svedite gestikulaciju i mimiku na minimum - delimično jer Japanci ne vole da javno pokazuju svoje emocije, delimično jer neki gestovi imaju potpuno drugačije značenje u Japanu.
 • Personal bubble - poštujte lični prostor ljudi. Zagrljaji i javno pokazivanje onoga što je kod nas drugarski je vulgarno i čak se doživljava kao napad na lični prostor.
 • Ne prekidajte tišinu. Vaš sagovornik ćuti jer razmišlja o vašim rečima i predlogu.
 • Izbegavajte fizički kontakt, naročito sa suprotnim polom. Smatra se neprimerenim.

 

Po završetku sastanka, učtivim se smatra ispratiti gosta do vrata, čak i ispred same zgrade.

健闘

(Srećno)

 

Inspiracija – izvori:

http://www.thelanguagehouse.com.br/media/k2/items/cache/245effadf41c6129f4fe7accc564ef86_L.jpg

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/6580190/Barack-Obama-criticised-for-treasonous-bow-to-Japanese-emperor.html

http://www.dailystar.com.lb/News/International/2013/Jan-10/201692-japan-s-korea-meet-in-patch-up-bid.ashx

 

 

Aktuelan: