Centar za razvoj karijere

Kao i svi moderni Univerzteti i Beograd se može pohvaliti svojim Centrom za razvoj karijere. Koja je njegova uloga i da li nam se 100 dinara koje plaćamo tokom upisa godine za finansiranje rada centra zaista isplati?

Uloga Centra je da pomogne studentima u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju ili nastavku obrazovanja.

Centar je nastao 2006. godine u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, od 2008. godine nalazi se na Studentskom trgu, tačnije u zgradi Rektorata Beogradskog Univerziteta.

Najveći problem sa kojima se studenti danas susreću svakako je nemogućnost primene znanja i veština koje su stekli na fakultetu za radnim mestom.Vecina poslodavaca traži  iskusnog i sposobnog radnika koji će se već prvi radni dan snaći u „svetu radničke klase“. Postavlja se pitanje da li je krivica na studentima koji nisu iskoristili sve mogućnosti koje su im se nudile tokom školovanja pa i ovaj centar ili smo zaista neupućeni ali i pretrpani što kakvim organizacijama koje ni ne znamo čime se bave.

Najbitnije je istaći da vam Centar za razvoj karijere neće naći posao. Njihova uloga je u tome da vas obuče i omoguće vam pristup najnovijim informacijama o bitnim zanimanjima i o mogućnostima daljeg obrazovaja. Isto tako možete dobiti informacije o aktuelnim slobodnim radnim mestima ili mestima za praksu i volonterski rad.

Svakodnevno organizuju radionice koje nude studentima praktična saznanja, na primer kako da napišu CV.

Bitno je i istaći da svaki student, svake godine daje 100 dinara iz svog plitkog džepa za rad ove organizacije. Prema podacima da na Beogradskom Univerzitetu studira oko 80.000 studenata jasno nam je da oko 8 miliona dinara (oko 70.000 evra) godišnje dobije ovaj centar samo od studenata. Centar se dodatno finansira od privatnih donatora. Da li je ovo dovoljno ili ne za rad ovakvog centra nije na nama da prosuđujemo.

Ako već plaćamo nešto zašto to ne bismo i iskoristili? Na sajtu centra za razvoj karijere možete se prijaviti za savetovanje. Kraće savetovanje u smislu pisanja CV-a ili motivacionog pisma možete potražiti svakoga dana u prostorijama Centra. Duže savetovanje koje je individualnog karaktera se zakazuje preko formulara koji možete jednostavno popuniti na sajtu.

Na njihovom sajtu možete naći i uvid u najnovija dešavanja, projekte koje organizuju i slično.

Možda i najinteresantnija stvar jeste mogućnost uvida u to koje firme ili institucije nude praksu, posao ili volonterski rad. Mi smo se malo poigrali i pokušali da vidimo šta se konkretno nudi kao posao za studenta Visoke ICT škole. Odmah smo naišli na problem jer se Visoka ICT ne nalazi na spisku ponuđenih fakulteta. Međutim kako su programeri ipak tražena „roba“ na spisku svih mogućih poslova (ukupno 18) više od pola jesu poslovi namenjeni njima.

Mi smo obuhvatili samo jedan deo rada ovog centra, a na vama je da dalje istražite i iskoristite to što plaćate.

Na internetu već neko vreme „kruži“ objašnjenje kako funkcioniše obrazovanje kod nas.

“ - U školi učiš: 2+2=4
- Za domaći imaš: 2+2-3=1
- Na testu dobiješ: Lete dve ovce, jedna žuta, druga desno. Koliko košta kilogram asfalta ako jež ima 6 godina? “

Možda nam Centar za razvoj karijere može dati odgovor na ovo komplikovano pitanje. Mi ćemo reći da je odgovor 42.

 

Inspiracija – izvori:

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/o-nama

Aktuelan: