Dual boot (Windows - Linux)

Rešili ste da instalirate dva sistema na računaru?

Ovo je poznato kao "dual boot". Postoji i triple-boot, sam naziv govori o čemu je reč, ali nećemo sada o tome. Objasnićemo najčešći problem instalacije Windows i Linux sistema kad su u paru, mada to ne mora da bude ta kombinacija - može se upariti svaki sistem ali uz malo vise muke.

Ovaj problem se javlja ako se prvo instalira Windows pa potom Linux, a ako je obrnuto onda neće biti problema i sve ce proći najurednije. Međutim, ako imate mnogo podataka na Windows sistemu veliki je posao obarati sistem, lakše je samo instalirati još jedan paralelno i kraj posla - tu nailazimo na prepreku.

Pretpostavimo da je instalacija Linuxa prošla uredno (detaljno uputsvo imate na na Linux-ovom sajtu) ali stižemo do problema koji se javlja nakon završetka instalacije, a to je da ste pri prvom restartu računara "izgubili" Windows sistem i odmah počinje učitavanje Linux sistema.

Šta se sada zapravo desilo? Linux sistem je takoreći "prelepio" svoj GRUB izvršni kod preko *MBR izvršnog koda. Dakle vaš Windows sistem nije izbrisan kao ni vaši podaci, nego je trenutno sakriven dok ne rešimo problem.

Posle dole priloženih komandi sve će se vratiti u normalu i pri uključivanju računara imaćete 5 ponuđenih opcija. Prva je za Linux sistem, a poslednja za Windows sistem.Ovaj prikaz može da varira, ali očigledno je šta je šta.

1. Ubacite butabilni medijum sa prethodno instaliranim sistemom (CD, USB).

2. Otvorite terminal za unos komandi.

3. Okucajte sledeće:  sudo fdisk -l

Izlistaće vam celu particionu tabelu vašeg hard-diska i obratite pažnju pod kojim redom vam se nalazi Linux sistem. Možete da ga identifikujete po veličini diska koji je dodeljen toj particiji i ta particija je extended. Kod te particije će verovatno biti nešto ovako:

/dev/sda

ili

/dev/sda1

Zapamtite tu particiju!

4. Napravite folder na bilo kom željenom mestu. Mi ćemo ga napraviti u "home" folderu i nazvati ga temp što znači da je apsolutna putanja tog foldera /home/ubuntu/temp

5. Pored toga što smo zapamtili na kojoj particiji je instaliran Linux, treba da ga privremeno smestimo u gore navedeni folder koji smo nazvali temp. Što bi se žargonski reklo "Treba da mauntujemo Linux u temp folder". Otkucajte sledeće:

sudo mount /dev/sda1 /temp/

6. Ako hoćete da proverite da li ste umetnuli traženu praticuju u temp folder, možete proveriti sadržaj foldera u root direktorijumu - /. Tamo ćete pronaći folder home u kojem se nalazi temp folder kao i sadržaj koji možete proveriti. Ako je to ono što nam treba onda otkucajte sledeću komandu.

Da napomenemo veoma bitnu stvar: obratite pažnju na razmake i crte, komande moraju biti sintaksno ispravne.

7. sudo grub-install --root-directory=/tmp/ /dev/sda

/dev/sda je vaša particija koju je trebalo da zapamtite iz koraka 3. Kao što je gore navedeno to može da bude /dev/sda ili /dev/sda1 ili /dev/sda2, sve zavisi gde je instaliran.

8. Po unosu prethodne komande dobićete grešku sličnu ovoj:

failed to get canonical path of /dev/sda...

Zanemarite to i otkucajte sledeće:

sudo update-grub2

Pritisnite enter po završetku komande, sačekajte da se završi update GRUB-a i restartujte računar. Dobićete izbor od 5 opcija kao na prvoj slici.

Tags: 
Aktuelan: