Foldit

Foldit je eksperimentalntalna video igra nastala 2008. godine. Nastala je kao rezultat saradnje između informatičkog i biohemijskog ogranka Univerziteta u Vašingtonu. Dostupna je svima preko interneta

Reč je o igri koja na moderan način spaja zabavu i nauku. U vašim rukama je protein koga teba da složite u odgovarajuću konfiguraciju. Najzanimljivije od svega je što do sada tačna konfiguracija ovih proteina nije otkrivena pa ste u mogućnosti da date svoj doprinos nauci.

DNK zapravo predstavlja kod kojim se formiraju proteini koji čine jednu od osnovnih gradivnih jedinica ćelija. Kod daje primarnu strukturu proteina međutim oni se daljom modifikacijom savijaju i formiraju strukture poznate kao alfa heliks kakav je i molekul DNK, beta nabrana ploča i slično. Takođe više lanaca može da formira još složeniju strukturu proteina kakav je na primer hemoglobin. Ranije smo pisali o projektu humanog genoma koji je doprineo otriću rasporeda gena u molekulu DNK. Međutim za razliku od tog projekta u ovom ne učestvuju naučnici.

Izgled alfa heliksa u molekulu DNK:

Igra pomaže pri određivanju geometrije molekula proteina koji može biti izgrađen od nekoliko stotina drugih molekula. Da bi jasnije utvrdili neki biohemijski process u organizmu ,sada već davno, formirana je online baza podataka proteina. U ovoj bazi su sadržani svi do sada otkriveni proteini i njihove karakteristike. Međutim naučnici su još uvek na početku je jedna od glavnih prepreka im je upravo konfiguracija odnosno orjentacija molekula u proteinu. Zbog toga ova igra i ima veliki naučni značaj.

Igrači ove igre su uspeli da za samo tri nedelje dekodiraju strukturu enzima retrovirusna proteaza koja je odgovorna za širenje HIV-a. Na naučnicima je da sada iskoriste dobijeno znanje i možda im ovo saznanje bude koristilo u boljem razumevanju HIV infekcije.

Jedan od kreatora ove igre je Zoran Popović, profesor Univerziteta u Vašingtonu i direktor Centra za nauku igre.

– Shvatio sam da bi moje istraživanje imalo mnogo veći uticaj ako bih, umesto da integrišem nauku u igre, integrisao igre u nauku radi rešavanja velikih društvenih problema. Moj centar je u poslednjih nekoliko godina kreirao novi žanr igara: igre naučnog istraživanja. Igrači „Foldita” su uspeli da reše već nekoliko problema koje ni naučnici ni kompjuteri nisu mogli da reše sami. Još nismo publikovali dva nova otkrića koja su možda još veća od otkrivene strukture HIV enzima – rekao je profesor Popović za dnevni list Politika.

Da bi igrali ovu igru nije vam potreban ni novac ali ni znanje iz biologije, biohemije, molekularne biologije. Igra je potpuno prilagođena svima.

 

Izvori-inspiracija:

http://www.bbc.co.uk/news/technology-14986013

http://fold.it/portal/

http://en.wikipedia.org/wiki/Foldit

http://www.politika.rs/rubrike/spektar/Nauka/Zoran-Popovic-resio-zagonetku-HIV-virusa.sr.html

 

 

Tags: 
Aktuelan: