FRONT – END WEB DEVELOPER - STRUČNA PLAĆENA PRAKSA U DANSKOJ

Global Talent program -  program stručnih praksi u okviru AIESEC organizacije, koji pruža studentima završnih godina priliku za profesionalno iskustvo u  inostranstvu, nudi mogućnost za stručno usavršavanje u oblasti informacionih tehnologija u Danskoj.

Ove IT stručne prakse namenjene su mladim ljudima između 19 i 30 godina i nude profesionalno iskustvo u IT sektoru i pokrivaju oblasti poput: software development, web development, mobile application i drugih. Ova IT praksa održava se u Kopenhagenu, u Danskoj, u kompaniji ‘’Founders A/S’’, u trajanju od 26 do 52 nedelje.

’’Founders A/S’’ je kompanija koja se bavi konceptualizacijom, testiranjem i procenom da li je mnogo ili malo inovativna određena tehnologija koja je potrebna jednoj kompaniji. Posao na praksi koji bi obavljao student je na poziciji Front-End Web Developer u oblasti IT sektora. Posao obuhvata implementaciju kodova u određene procese i svojstva na projektima kao i kreiranje testova za nove i uzbudljive projekte. Od praktikanta se očekuje da prijavljuje i ispravlja greške koje nastanu u sistemu. Praksa u kompaniji je orijentisana generalno na IT sektor i profesiju i od praktikanta se očekuje da bude ambiciozan i željan osmišljavanja i stvaranja sjajnih iskustava i projekta za potrošače. Kandidat za ovu praksu treba da bude kreativan, samoinicijativan i spreman na izazove u poslu. Tokom trajanja prakse, imaćete priliku da steknete relevantna znanja u svojoj struci, raditi sa IT stručnjacima ove kompanije, budete u internacionalnom okruženju i upoznate kulturu i život u Danskoj.

- Radno vreme je od 9 do 16:30 časova, sa totalnim fondom od 37 radnih časova nedeljno. Vikend je neradan.

- Mesečna plata iznosi 2727 US $ i pokriva troškove osnovnih potreba, a novčani iznos je određen u visini proseka države u kojoj ste na praksi.

- Konkretan datum početka prakse određuje se u dogovoru sa institucijom sa kojom ćete sarađivati.

Ukoliko želiš da se informišeš o daljem procesu učešća na ovoj, ili praksama poput ovih, možeš da popuniš PRIJAVU i bićeš kontaktiran u roku od 48h, a prijave su u toku.

Neophodni uslovi za učešće:

– Diplomirani student ili student završne godine bilo kog fakulteta/ više škole u oblasti IT sektora

– Odlično poznavanje engleskog jezika

– Obavezno posedovanje veština u oblasti Web Development and Management

Global Talent je globalni program praksi koji pruža studentima i diplomcima priliku za multikulturalno profesionalno iskustvo i razvoj u nekim od najboljih kompanija i institucija u svetu. Ovaj program pruža Vam priliku da radite u svojoj struci, primenite znanje stečeno na fakultetu i napravite prve korake u svojoj budućoj karijeri. Za više detalja o ovom programu i praksama koje pruža, posetite zvaničnu websajt stranicu http://globaltalents.rs/ iliFacebook stranicu.

Aktuelan: