Inovacije kompanije "Starship"

"Starship" se bavi  dizajniranjem robota, koji uz pomoć mobilne tehnologije samostalno vrše uručenje  ( "do vrata"). Uvođenjem robota u sistem poslovanja žele da postignu brzinu, pouzdanosti i ekonomičnost uručenja.

Starship kompaniju su osnovali 2014. godine Ahti Heinla i Janus Friis sa glavnim sedištem u San Francisku. Danas posluje u nekoliko gradova sa više različitih partnera. Bavi se dizajniranjem robota, koji uz pomoć mobilne tehnologije samostalno vrše uručenje.

Starship je pokrenuo novu uslugu koristeći robote. S' obzirom da 50% troškova prenosa nastaje u fazi uručenja („do vrata“), kao i da se očekuje da dostava pošiljaka i robe postane sve skuplja, ova kompanija radi na pronalaženju rešenja koje bi trebalo da pomiri dve teško spojive stvari: sve veće zadovoljsto korisnike, a sve manji troškovi izvršenja usluge.Uvođenjem robota u sistem poslovanja žele da postignu brzinu, pouzdanosti i ekonomičnost uručenja.

Način funkcionisanja Starship robota najednostavnije se može opisati na sledeći način:

Starship pokreće novi model uručenja na osnovu pretplate za koju se plaća mesečna naknada u iznosu od 7,99 funti (10$). Korisnici kao adresu za dostavljanje prilikom naručivanja na mreži koriste adresu najbližeg skladišta Starship. Kada njihovi paketi prispeju u skladište, oni dobijaju obaveštenje, posle koga mogu definisati vreme kada će im pošiljka biti dostavljena na kućnu adresu. Pakete dostavlja robot koji ostaje zaključan sve dok ga klijent ne otključa preko Starship aplikacije.

Pošto je reč o pilot projektu, ova tehnologija ima i neke nedostatke. Još uvek ne postoje sveobuhvatni propisi koji definišu autonomnu dostavu, pa neke lokalne vlasti ipak zahtevaju ljudski nadzor. Takođe, roboti koji su trenutno u upotrebi imaju skroman kapacitet što ograničavaja njihovu sposobnost da obavljaju konsolidovane dostave. Mogu se javiti i problemi u slučaju da robota udari automobil na pešačkom prelazu, ili u slučaju kada je korisnik zahtevao uslugu dodatne vrednosti koja podrazumeva i proveru identiteta primaoca ili naplatu otkupnog iznosa. Postoji i opasnost od krađe pogotovo prilikom isporuke farmaceutskih proizvoda ili paketa visoke vrednosti.

Robot još uvek ne može da zvoni na vrata, ali ova kompanija će u budućnosti ulagati u poboljšanje njihovih performansi, kako bi mogao da u potpunosti zameni čoveka. Starship ulaže sve napore da poveća sigurnost i da ovom inovacijom zadovolji potrebe korisnika a svoje troškove svede na minimum.

 

Izvori:

https://www.parcelandpostaltechnologyinternational.com/

https://www.auvsi.org/industry-news/starship-technologies-autonomous-delivery-robots-take-streets-uk

https://newatlas.com/just-eat-starship-technologies-first-robot-food-delivery/46735/

 

Tags: 
Aktuelan: