Intervju sa diplomcima Visoke ICT

Kao što verovatno već znate, danas je bila svečana dodela diploma na Visokoj ICT, čiji snimak možete pogedati ovde. Mi smo uspeli da postavimo nekoliko pitanja diplomcima.

U želji da pomognemo budućim i sadašnjim studentima Visoke ICT škole, ICT časopis je uradio jedan kratak itervju sa pet diplomiranih studenata. S obzirom da nam je svima osnovni cilj studiranja zapravo pronalaženje adekvatnog posla potrudili smo se da saznamo od njih koja su njihova iskustva u tome. Oni su nam rekli kako su im izgledale studije, koji su im se predmeti sviđali, a koji nisu, ali i ponešto o profesorima.

Stefan Mihajlović

Smer: Medicinska informatika

Zaposlen kao Junior Help Desk Operator, IT Infrastructure and Services Department, Raiffeisen Bank

Visoka ICT mi je pomogla tako što mi je pružila mogućnost da volontiram, što mi je zajedno sa diplomom omogućilo da se zaposlim. Samoinicijativno sam volontirao na Institutu za onkologiju i radiologiju, to nije bilo obavezno. Svako može da se provuče kroz školu i da ima diplomu, ali u tom slučaju neće imati znanje i iskustvo.

 

Sandra Kuzmanović

Smer: Medicinska informatika

U toku mog studiranja u Visokoj ICT najviše mi se svideo Cisco kurs i to bih izdvojila. Najveći problem konkretno našeg smera je što ne stičemo dovoljno praktičnog znanja. Vežbe koje smo mi pohađali ne smatram dovoljno dobro objašnjenim.

Dobra stvar je to što studenti sa našeg smera imaju dosta znanja i sa smera Internet tehnologije i naših stručnih predmeta. Ja trenutno tražim posao i najviše bih volela da radim održavanje sistema u nekoj medicinskoj ustanovi i smatram da imam dovoljno znanja za tu poziciju.

 

Nina Vučetić

Smer: Medicinska informatika, student generacije

Zaposlena kao saradnik za analizu izveštavanja o riziku u portfoliju, Retail Sector, Hypo Alpe Adria Banka

U mom slučaju posao koji radim sam naučila tek kada sam se zaposlila. Osnove koje sam stekla u Visokoj ICT školi nadogradila sam tokom svog rada. Na početku sam bila na praksi i ne mogu reći da mi je bilo lako, bačena sam u vatru i sve sam morala tada da naučim sama. Međutim, sve što sam tada naučila mi danas pomaže da uspešno obavljam svoj posao.

Kada sam došla na razgovor za posao moji poslodavci su slabo bili upućeni u smer Medicinska informatika, iako su znali za Visoku ICT školu. To bih mogla navesti kao neku manu, jer nam je potrebno da se više istaknemo na razgovoru za posao u odnosu na druge studente visokoškolskih ustanova.

 

Ivan Filipović

Smer: Medicinska informatika

Trenutno na specijalističkim studijama na Visokoj ICT školi, smer Mrežne tehnologije

Postoje dva načina da se završi Visoka ICT. Prvi način je lakši: možete izabrati lake izborne predmete i nećete steći neko napredno znanje, ali ćete znatidovoljno i uspešno završiti ovu školu. Drugi način je teži i nepopularniji: možete izabrati stručne izborne predmete (kojih najviše ima u drugoj godini) i samim tim otežati školovanje, ali možete biti sigurni da će vam to znanje omogućiti verovatno mnogo bolji posao.

Ono što smo radili na predavanjima i vežbama je sve što je traženo od nas na ispitima. Nije bilo potrebno da učimo nešto dodatno niti je bilo potrebno neko prethodno znanje.

Moje iskustvo je da u odnosu na druge visokoškolske ustanove, koje imaju više studenata, Visoka ICT se ističe po procentu stručnjaka koji završavaju.

Kao manu bih istakao da nismo dovoljno izučavali medicinske predmete i to nam može izazvati poteškoće, s obzirom na to da će većina nas raditi u medicinskim ustanovama. Neki predmeti su bili opširniji nego što je trebalo, dok su neki predmeti po mom mišljenju bili previše laki.

Profesori koje su izdvojili studenti sa smera Medicinska informatika

Milan Pavlović, koji nam je držao vežbe iz mreža

 Vitomir Radosavljević, koji nam je držao vežbe iz elektrotehnike

Danica Mamula Tartalja, koja nas je naučila mnogo stvari koje nisu vezane za sam predmet Medicinska instrumentacija (kao recimo kako se razbija kamen u bubregu)

Tamara Đorđević

Smer: Internet tehnologije

Trenutno na specijalističkim studijama na Visokoj ICT školi, smer Softverski inženjering

Zaposlena kao Programer III, Posebni softverski projekti, Saga

Pomoglo mi je to što smo na Visokoj ICT izbegavali lakši način da radimo stvari. Recimo nismo smeli da koristimo Dreamweaver, već smo morali da sami kucamo kod, što nam je pomoglo da razumemo kako sve radi i koja je logika stvari.

Takođe, moj rad kao predsednice Studentskog parlamenta me je naučio veštinama komunikacije i timskom radu. Mnoge profesore sam upoznala na većima i razvila neku vrstu komunikacije sa njima. Urednica sam i ICT časopisa. To mi daje uvid u nove tehnologije, kao i mogućnost da svoje znanje prenesem  drugima.

Profesori sa smera Internet tehnologije

Istakla bih Marka Spasojevića, koji mi je dao da radim diplomski na način na koji sam ja htela, da iskoristim nove tehnologije i da uradim nešto što niko nije uradio. Iz istog razloga bih pomenula i Nenada Kojića, koji uvek insistira na novim tehnologijama. Takođe bih pomenula Valentinu Malešević, koja me je naučila o značaju komunikacije i međuljudskim odnosima na radnom mestu.

Saveti diplomaca Visokoj ICT

Treba uvesti dvotrimestralne predmete iz težeg gradiva, jer je jedan trimestar jako malo vremena za savladavanje određenog gradiva (Npr. Java 2 bi mogla da se podeli na Javu 2 i Javu 3).

Studenti medicinske informatike smatraju da su nedovoljno znanja stekli iz određenih medicinskih predmeta, a najviše iz Anatomije, koja im je jako bitna, s obzirom da će većina njih raditi u medicinskim ustanovama. Tu ubrajaju i Telemedicinu i Obradu medicinskih slika.

Neki predmeti koji se odnose na nove tehnologije bi trebalo da se uvedu, kao što su na primer nanotehnologije.

Bilo bi dobro da se uvede obavezno administriranje Windows i Linux sistema.

Studenti insistiraju i na tome da im bude obezbeđena praksa, koju smatraju najbitnijom pripremom za posao.

Svima želimo sreću u budućem radu, kao što je i sam direktor škole rekao u svom govoru diplomcima: trebaće im.

Tags: 
Aktuelan: