Intervju sa studentima generacije - Milanko Topolski

Intervju sa Milankom Topolskim, studentom generacije smera Internet tehnologije osnovnih studija.

 1. Kako se postaje student generacije?

Postavite sebi ciljeve, budite uporni i istrajni u izvršavanju istih, i ostvarićete rezultate i bolje od očekivanih. Formula je volja.

 1. Šta su za vas bili najveći izazovi tokom studiranja, kako ste im pristupali i rešavali?

Pošto mi je osnovni cilj bio da ostanem sve tri godine studiranja na budžetu, za mene su najveći izazovi bili polaganje ispita sa što je moguće većom ocenom čak i iz predmeta koji me nisu preterano zanimali, kako bih mogao to da ostvarim. Pristupao sam im sa motivom polaganja iz prvog puta, kako bih ih se što pre „rešio”, a to mi je polazilo za rukom tako što sam makar i “na silu” seo i naučio, za mene, neinteresantno gradivo.

 1. Koji predmeti su vam bili izuzetno zanimljivi i korisni i zašto?

Svi predmeti iz oblasti web programiranja, jer su mi isti osnova za posao kojim planiram da se bavim u budućnosti.  

 1. Da li ste se tokom studiranja bavili i nekim drugim dodatnim aktivnostima koje su organizovane u školi i van nje?

Ne.

 1. Da li biste bili novinar ICT časopisa i iz koje oblasti, da je postojao na početku vašeg studiranja?

Najverovatnije, iz oblasti programiranja.

 1. Šta vam se najviše dopalo u nastavnom sistemu Visoke ICT škole?

Veliki broj stručnih predmeta i pružanje mogućnosti sticanja praktičnog znanja, koje je od ključnog značaja prilikom zapošljavanja nakon završetka studija.

 1. Šta planirate dalje? Posao ili nastavak studiranja?

Nastavak studiranja. Trenutno pohađam specijalističke studije na Visokoj ICT školi, smer Softverski inženjering.

 1. Gde poslovno (u najboljoj opciji) vidite sebe za 10 godina?

Neka odgovor na ovo pitanje ostane moja mala tajna.

 1. Koju poruku biste poslali studentima prve godine vašeg smera?

Trudite se da što je moguće redovnije idete na predavanja, redovno učite, koristite dodatnu literaturu koja će vam biti od velike koristi i verujem da nećete imati nikakvih problema sa polaganjem ispita. Poenta je da radite ono što volite.

 1. Koju poruku biste poslali vašim profesorima koji su na vas ostavili utisak tokom studiranja?

Poručio bih im da nastave sa dosadašnjim načinom rada, pristupom studentima, podsticanjem motivacije, izlaganjem materije, davanjem kvalitetnih i korisnih primera i informacija.

 1. I na kraju, zašto treba upisati i završiti Visoku ICT školu?

Zbog toga što pruža mogućnost upoznavanja raznih tehnologija, odabira struke i konačno praktično obučava i usavršava studenta da individualno primeni stečeno znanje iz struke u konkretnom poslu.

Tags: 
Aktuelan: