Intervju sa studentskom službom

Šef studentske službe Mirjana Simić nam je odgovorila na neka pitanja o radu studentske službe koja nisu svakodnevna. Upoznajte se sa drugom stranom!

  1. Koliko dugo radite u studentskoj službi? Kako je izgledao proces zapošljavanja?

U studentskoj službi radim 34 godine. Kao studenta, tada Više PTT Škole, zbog povećanog obima posla, zvali su me često da pomažem koleginici u studentskoj službi. Kada sam bila pri kraju studiranja rukovodstvo Škole raspisalo je konkurs za radno mesto referenta. Konkurisala sam i na moju veliku sreću, izabrali su mene i počela sam da radim.

  1. Koliko se promenio rad studentske službe od vašeg prvog radnog dana do danas?

Kada sam počela da radim u studentskoj službi, sve izveštaje, zapisnike za ispite i ostalu dokumentaciju kucali smo na pisaćoj mašini. Uvođenjem studentske baze podataka nama je posao znatno olakšan, ali zbog značaja dokumentacije, papirološki deo priče i dalje je u velikoj meri zastupljen.

  1. Koji su najveći izazovi sa kojima se susrećete?

Tokom školske godine, koja je kod nas veoma dinamična zbog organizacije nastave po trimestrima, postoje neki periodi u kojima su studenti veoma usmereni na studentsku službu. Pravi je izazov organizovati rad službe, na primer, u vreme objavljivanja rang lista za upis naredne godine studija na teret budžeta, kao i sam upis, kada svaki student mora da prođe kroz studentsku službu. Naravno, tu se javljaju i brojne studentske molbe, i sve zahteva veoma efikasan rad. Uvek se dobro pripremamo za takve periode i svaki put uočimo da ta organizacija može biti i bolja.

Izazov su i nove tehnologije i rad sa studentskim web servisom, ali uz podršku naših nastavnika programera i administratora, polako usvajamo sve novine, pa im se čak i radujemo.

  1. Koja su najčešća pitanja koja Vam studenti postavljaju?

Najčešće postavljana pitanja tiču se režima studiranja i različitih procedura oko prijave predmeta, završnog rada i slično. U poslednjih par godina njihov broj se ipak smanjio, jer se trudimo da sve informacije blagovremeno objavimo na sajtu Škole. Dostupnost informacija na sajtu, kao i komunikacija putem mejla, znatno pojednostavljuje samu komunikaciju između nas, studenata i nastavnika.

  1. Da li imate informacije o predstojećem prelasku službe na elektronski sistem? Da li smatrate da će to biti olakšica studentima, ali i radu studentske službe?

Studentska služba je od decembra 2013. godine počela sa radom u novoj aplikaciji. Smatram da su studenti već mogli da uoče prednosti novog sistema. Kada to kažem mislim pre svega na elektronsku prijavu predmeta i prijavu ispita putem web servisa. Očekujemo da prelaskom na sve najavljene funkcionalnosti novog programa, studentskoj službi u budućnosti rad bude značajno pojednostavljen i olakšan. Nažalost, kao što sam već rekla, određena dokumentacija se, zbog značaja, i dalje mora voditi na klasičan način.

  1. Šta mislite kako Vas doživljavaju studenti?

Ja pretpostavljam da delujem strogo, nekako to neminovno ide sa poslom koji obavljam. Studenti nemaju dovoljno jasnu predstavu koliko je posao studentske službe odgovoran i osetljiv i da se naš rad oslanja na ambijent i organizacione procese koje kreira država, menadžment škole, stručni organi i svi nastavnici. Mada, iskreno smatram da za najveći broj naših studenta, studentska služba predstavlja dobar i dostupan studentski servis.

  1. Da li možete da nam ispričate neku anegdotu vezanu za rad sa studentima?

Ponekad pomislim da bih knjigu mogla o tome da napišem. Najsimpatičnije mi je kada se student potpiše kao odgovorno lice na potvrdi. Često se našalim sa njima i kažem im da izdaju i meni jednu. Naravno, najzanimljiviji su studenti prve godine kojima je sve novo i nikada nisu sigurni da li su ispunili sve obaveze. Mi se u službi trudimo da ih o svemu strpljivo informišemo. Danas objektivno ima mnogo detalja o kojima student mora da bude dobro informisan. Ali, rekla bih da je večito pitanje "Zašto mora da se prijavi i obavezan predmet?² Ne mogu a da ne spomenem i razne lične drame i neugodne sitacije sa kojima se studenti susreću tokom studija, a koje nas često pogode na ljudskoj osnovi.

Tags: 
Aktuelan: