Kako je nastala Visoka ICT škola

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije je državna škola, nastala na osnovama višedecenijsog rada Više tehničke PTT škole, koja je sa radom počela 1974. godine u okviru Školskog PTT centra. Ovde možete pročitati nešto više o počecima rada i razvoju škole, koja od osnivanja pruža kvalitetno obrazovanje i dobru praktičnu osposobljenost za rad u struci.

Istorijat škole

Odluku o osnivanju Školskog PTT centra, koji je sa radom počeo 6. septembra 1961. godine, donela je Zajednica preduzeća PTT saobraćaja iz Beograda. Ovaj centar funkcionisao je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu su bile Viša tehnička PTT škola, Sednja tehnička PTT škola i Dom učenika srednje PTT škole.

2003. godine PTT centar je, odlukama Vlade Republike Srbije, podeljen na tri, već pomenute, posebne ustanove. Iste godine, takođe na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, škola menja naziv u Viša škola za informacione i komunikacione tehnologije, a 2007. godine u Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije.

ptt centarŠkola je nastavila sa radom kao samostalna ustanova izvodeći nastavu na dva smera studija: Telekomunikacije i PTT saobraćaj. Sa osavremenjivanjem postojećih nastavnih planova i programa 2003. godine uveden je smer: Internet tehnologije, a 2005. godine smer: Medicinska informatika.

Odlukom komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, od 2012. godine škola je akreditovala tri studijska programa osnovnih studija i dva studijska programa specijalističkih strukovnih studija.

Studijski programi osnovnih studija:

  • Internet tehnologije (tri modula: Računarske mreže, Web programiranje i Medicinska informatika)
  • Poštanske i bankarske tehnologije
  • Telekomunikacije

Studijski programi specijalističkih studija:

  • Elektronske komunikacije (tri modula: Mrežne tehnologije, Elektronsko poslovanje i Softversko inženjerstvo)
  • Saobraćajno inženjerstvo         

visoka ict

Prioritet škole je da studije budu što efikasnije i aktuelnije, pa se zbog toga proteklih godina nastavni plan intenzivno menjao. Radi unapređenja kvaliteta svih vidova nastave i primene najsavremenije opreme, nastavni kadar se planski usavršava za odgovarajuće oblasti. Svojom stručnošću i predanošću studente podstiču da pomeraju sopstvene granice u razmišljanju i učenju.

Od osnivanja škole veliki broj studenata je diplomirao i stekao obrazovanje na zavidnom nivou u oblastima informaciono-komunikacionih tehnologija. Pored toga, treba istaći i izvanredan uspeh generacija studenata u različitim sportovima. U školi se uvek podsticao sportski duh i obezbeđivala podrška za treninge.

Tags: 
Aktuelan: