Konferencija „Marketplace of Ideas“

„Marketplace of Ideas“ je projekat koji pruža mogućnost studentima završnih godina tehničkih fakulteta da sarađuju sa ICT kompanijama i informišu se o preduzetništvu i pravu intelektualne svojine. Tema konferencije „Marketplace of Ideas“ su razvoj karijere mladih inženjera, mogućnosti zapošljavanja i preduzetništvo.

Novinari ICT časopisa su imali to zadovoljstvo da prisustvuju završnoj konferenciji projekta „Marketplace of Ideas“ i saznaju mnogo toga o odnosu formalnog obrazovanja i realnih zahteva poslodavaca, ulozi studentskih organizacija u obuci za posao, kao i mogućnostima osnivanja sopstvenih kompanija.

O tome koliko je studentima dostupno znanje o zapošljavanju, preduzetništvu i razvoju karijere pričali su dr Lazar Saranovac, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, dr Ana Savić i dr Nenad Kojić, profesori na Visokoj ICT školi, Miloš Mandić, predstavnik studentske organizacije EESTEC LC sa Elektrotehničkog fakulteta i Ivana Drecun, predstavnica studentske organizacije ESTIEM LG sa FON-a.

Koliko obrazovanje priprema studente za buduće poslove?

Mišljenje profesora koji su učestvovali u diskusiji je da formalno obrazovanje nikad ne može da potpuno pripremi studenta za budući posao, pogotovo jer nije svaki poslodavac isti, kao što nije ni svako zanimanje u ICT svetu isto, što je istakao dr Lazar Saranovac. Ovde do izražaja dolaze studentske organizacije, koje su bitne u smislu razvijanja veština koje ne mogu da se nauče na stručnim predmetima.

Profesor Nenad Kojić smatra da je bitno da studenti koji su diplomirali i koji su se zaposlili pričaju svojim budućim kolegama o svom radnom danu, o tome kako su se prijavili za posao i kako cela ta procedura izgleda, što studenti na njegovim predavanjima imaju prilike da čuju.

On smatra da studente najbolje motivišu njihove buduće kolege i da mnogo bolji efekat ima kada im oni kažu da treba da uče više od onoga što je obavezno da bi položili predmet, nego kada to profesor kaže.

Saradnja fakulteta i visokih škola sa privredom

Profesorka Ana Savić je podelila sa nama svoje mišljenje da je na strukovnim studijama mnogo razvijenija saradnja sa privredom nego što je to slučaj na akademskim studijama. Najbolji primer za ovo je upravo naša škola koja ima obaveznu praksu i tako upoznaje studente sa izazovima sa kojima će se susretati na poslu.

Profesor Lazar Saranovac smatra da su za ovaj problem u velikoj meri odgovorni studenti koji se fokusiraju isključivo na akademsku karijeru, odnosno nedostatak zainteresovanosti studenata za sticanje praktičnih znanja.

Koliko su studenti upoznati sa time šta poslodavac od njih očekuje?

Ono sa čime su se svi učesnici složili je da je teško pripremiti studente za budući posao tako da se odmah savršeno snađu kada se zaposle. Postoje različiti načini da se premosti ovaj problem. Profesorka Savić ističe da je deo odgovornosti na profesorima i da oni treba da pripreme studente za zaposlenje. Profesor Saranovac je uočio da veliki broj studenata ne zna čime hoće da se bavi, pa se tako on i profesor Kojić slažu da je deo odgovornosti i na studentu – svaki student mora da razvija svoja znanja i veštine tako da sebe prilagodi tržištu rada. Miloš Mandić i Ivana Drecun ističu značaj studentskih organizacija koje preko različitih projekata kao što su Job Fair, Case Study Show ili Soft Skills Academy upoznaju studente sa tim kako izgleda posao i šta se dešava nakon završetka studija.

Zaključak?

Ono što možemo sa sigurnošću da kažemo je da je trenutno tržište ICT poslova veliko i da uz usavršavanje, zalaganje profesora i učestvovanje u projektima studentskih organizacija svaki student može da se uspešno pripremi za svoj budući posao.

 

 

Tags: 
Aktuelan: