Kratak vodič za upoznavanje sa najsavršenijim kompjuterom na svetu

Možda ste imali ovo iskustvo: Znam šta želim, imam ideju ali ona ne zaživi. Pravite plan, „od ponedljka, okrećem novi list“, ali nešto je jače od vaše odluke i ostajete na starom, ništa od ponedeljka...Možda se pitate, a kako to da neki ljudi svoje sjajne vizije, ideje, realizuju i imaju posvećenost, istrajnost i na kraju sjajan ishod? Svi ljudi imaju isti mozak - „kompjuter“, a to znači ako može jedan mogu svi. Kako u stvari funkcioniše naš „kompjuter“ na putu do uspeha? Ako vam je ovo važno, mogli biste da nastavite da čitate sada, zar ne?

Upoznavanje...

Ljudi imaju TRI fizička mozga, (odnosno četiri ako računamo levu i desnu hemisferu kao odvojene). Ova tri mozga imaju vrlo jedinstvene funkcije koje formiraju bazu za sistem uma koji razvijamo odrastanjem.

Prvi je Retikularni ili reptilski, najmanji ali i najstariji jer je prvi nastao. Njegova funkcija je da se brine o telu i čini ga bezbedim. On kontroliše naše instinktivne reakcije. On je naš telesni zaštitnik. Njegova moć i dar je momentalna akcija. On ima sposobnost za brzo delovanje, čak je brže od svesne misli zato nema čekanja ili brojanja do 10. Da nema njega, mi ne bismo tako brzo trgnuli ruku sa vreline. Međutim, ponekad se i on zbuni usled umišljene pretnje ili prave opasnosti. Opasnosti nema ali on je umislio da je ima. Nakon takve reakcije, obično komentraišemo: „Reagovao sam preterano!“.Ako se to često dešava, to može da znači da on dominira i više nego što nam je potrebno da bi nas stvarno zaštitio. Sve što se tada desilo jeste da je retikularni mozak preuzeo kontrolu nad umom najbolje što je znao i umeo u datom trenutku. Sjajna vest je da možemo da ga naučimo da prepozna lažnu uzbunu i on neće više preuzimati nepotrebno kontrolu (i time praviti nepotrebne negativne efekte).
 

Drugi je Emocionalni ili Limbički mozak. On je nešto mlađi od retikularnog i zaslužan je za emocije zadovoljstva, radosti ali i bola koje nastaju iz straha, besa itd. On voli rutinu, sigurnost i udobnost.

Kako i šta radi Emocionalni mozak? Prvo, on oživljava i dovodi u sadašnji trenutak sve ono što smo naučili i saznali u prošlosti i ne razmišlja o budućnosti ili dugoročnim posledicama. On ima funkciju da povezuje sva emotivna sećanja kao da se ponovo odigravaju upravo sada. Tako, ako čujemo neku pesmu u ovom trenutku, a slušali smo je u prošlosti kada smo bili veoma srećni, on nam odmah servira osećanja iz tog perioda. On je kao emotivni portal za vraćanje u prošlost u momentu sadašnjosti. Možemo se čak i zaplakti, nasmejati, oduševiti, naljutiti,....sve možemo da doživimo, autentično. Drugo, on ima sklonost ka status quo situacijama. Tačnije, njegova funkcija je da stvori snažnu želju da održi dugoročne obrasce ponašanja, navika, verovanja. Često kao „lanac oko noge“ kada želimo da napravimo promenu koja nas dovodi do željenog stanja. Paradoksalno ali to stanje je naša „zona konfora“. Treće,  on razmišlja u terminima: da ili ne; ispravno ili pogrešno, ovo ili ono...On ne prepoznaje nijanse. Reakcije su ili/ili. Nema kompromisa. Kao njegov prethodnik (retikularni mozak), i emocionalni mozak reaguje na trenutne hitne situacije. Najviši prioritet za njega je opstanak grupe, porodice i glavnih vrednosti. Dakle, postoji snažna evolutivna saradnja između oba mozga što uzrokuje da oni zajedno preuzimaju operacije celog tela ako se osete ugroženima. Kod retikularnog ta pretnja je fizičke prirode, a kod emocionalnog je u pitanju emocionalna pretnja (gubitak ljubavi, strah od nepoznatog, pretnja za grupu, ili jednostavno promena u životu).

Da li ste ikada imali viziju nečega što biste želeli da radite, a da niste istrajali u naporima ka ostvarenju tog cilja? Razlog je rad emocionalnnog mozga, koji teži da održi status quo i to svim silama tj. odupire se promeni. On se usredsređuje na sada i ovde, trenutnim željama kao sistemu navika, naučenim obrascima ponašanja. Tako da, ako rešite da krenete u neke promene, računajte na posete gospodina Emocionalnog ali mu se svaki put zahvalite, pristinite „cancel“. Nekada vas može i više puta pitati „ Do you want to save the changs to document1?“ „Yes“, ovoga puta idete bez njegove pomoći sa sistemom navika (koje vam trenutno nisu od koristi).

mozakI na kraju, treći je Cerebralni korteks, a neki ga zovu i Vizuelni moždani sistem. On je naš vizuelni vodič u budućnost ali i u prošlost. On je najmlađi ali i najveći i najmanje iskorišćen. On je tako brz u obradi podataka da je hiljadu puta fleksibilniji od emocionalnog koji funkcioniše rigidno, po principu navike. Sva ta fleksibilnost i moć orijentiše nas na vizuelnu projekciju i vizuelnu logiku. On omogućava da mislimo izvan rutine, predviđa nove mogućnosti i omogućuje planiranje. Ovaj deo mozga je podeljen na dve hemisfere, levu i desnu. Levo je svesni um. Odlikuje se lineranim razmišljanjem, logikom i koristi jezik kao medij komunikacije. Desna hemisfera predstavlja dublju mudrost, intuiciju, drži naše najdublje vrednosti i koristi simbole kao medij komunikacije.

Ključno kod njega je vizuelno planiranje i sistematično sagledavanje ili opažanje celovite slike. Razmišlja u nepovezanim slikama, formirajući slike događaja kao da se dešavaju nekom drugom, poput filmova u umu, zato nam je sve nekako lako kada zamišljamo nešto. On je dakle, režiser. To nam se ne čini toliko stvarnim, tako da možemo da zamišljamo i razmatramo mnoge pristupe i načine kako bismo napravili najbolje izbore.

Povezivanje...

Kada postavljamo ciljeve ili željeno stanje, znamo da se tada angažuju sva tri mozga ali ponekad kao raštimovani orkestar. Cerebralni tj. vizuelni kreira slike željenog stanja, emocionalni dostavlja emocije iskustva iz prošlosti u odnosu na okruženje i ponašanje koje obavljate u budućnosti, zatim,veštine i sposobnosti koje projektujete u budućnosti, dostavlja vam stavove, verovanja, koje ima u memoriji. Retikularni, budno motri ima li neke fizičke opasnosti.....I tako dešava se da režiser ima sjajnu ideju za potpuno novi film, ali ....ništa od toga...jer emocionalni i retikularni vole da gledaju stare filmove (navike, uverenja, stavovi)... Svako voli svoju muziku... Zato ni jedna promena ne može biti ostvarena ako prvo ne promenimo verovanje i vrednosti koje podržavaju promenu.

Eto, zašto se ponekad "uplašimo" svojih vizija, snova, ideja....i odustanemo.....u najboljem slučaju i napravimo korak, dva i onda ...odustajemo. „Stari filmovi“ su pobedili. Pa šta onda da radimo? Kako da ih usaglasimo? I kako to rade USPEŠNI?

Prvo, maštajte češće!!! Razvijajte svoj vizuelni sistem. Dajte mu značaj. Verujte mu, divite mu se. Krenite sa malim projektima.
Drugo, od emocinalnog i retikularnog uzimajte samo ono što je korisno, podsticajno. Ono što je ograničavajuće, nekorisno, svesno otpustite kad god se pojave informacije zastarelih ograničavajućih stavova jer vi danas niste isti kao pre 5, 10, 15 godina ili kada su se oni pojavili...danas ste mnogo moćniji nego pre.
Treće, dozvolite sebi da u nečemu krenete od nule, a ne od već završene priče gde se sve već zna tj.da nešto ne možete, ne umete. „Dogovorite se", da vam dostavljaju samo korisne informacije...O, da, oni će to zaista i raditi, jer oni su tu da budu na usluzi.
Četvrto,  neka vizija, mašta, bude vodič, a logika neka bude vaša podrška, dakle Vizija + logika. Logika kao podrška, za nešto vam može reći, „e, ovde krećemo od nule, ovde imamo potencijal, ovde samo malo nešto da promenimo ".
Peto, Uspešni ljudi imaju snažno razvijen autoritet vizuelnog korteksa, a emocionalni, racionalni, retikularni su sjajni igrači u timu, sjajna logisitka, operativci ali svi rade kao jedan,...za ostvarenje ciljeva, za jednu viziju i misiju.

Užvajte u istaživanju ogromnih mogućnosti vašeg „kompjutera“ jer život je ili jedna smela avanutra usmerena ka sreći i radosti ili nije ništa, a vi posedujete sve resurse koji su vam potrebni, važno je da znate  da ih koristite na pravi način....

Inspiracija - izvor: http://robdyoung.com/write-brained-p1-creative-space-human-mind/

Aktuelan: