Linux za poneti

Želite da testirate Linux distribucije bez dugotrajne instalacije i remećenja postojećeg operativnog sistema?
Upoznajte Linux LIVE CD!

Većina Linux distribucija nudi mogućnost live testiranja bez potrebe da se bilo šta naruši u radu postojećeg operativnog sistema. Testiranje Linux distribucije u Live modu ima velike prednosti za krajnjeg korisnika jer se isti može susresti sa operativnim sistemom, a da prethodno ne mora da prođe kroz dug proces instalacije. U slučajevima kada se kranji korisnik računara odlučuje koja će Linux distribucija pokretati računar veoma je važno da odabere sebi pogodnu distribuciju. Samo pokretanje Live Linux distribucije može biti izvedeno na dva načina:

  1. Uz pomoć Live CD,
  2. Uz pomoć USB flash memorije.

Dok USB flash memorija nije bila opšteprisutna i povoljna, Live distribucije su se pokretale sa Live CD. Live CD ima za cilja da pokrene celokupni operativni sistem i ponudi instalaciju. Live CD je zamenjen USB flash diskom iz više razloga kao što su:

  • Na Live CD se može snimiti samo jedna Linux distribucija;
  • Live CD je sklon grebanju, što otežava testiranje distribucije;
  • Thin klijenti i netbook računari nemaju ugrađene CD čitače što komplikuje proces pokretanja distribucije na ovakvim uređajima.

Masovnom pojavom USB flash memorija Linux distribucije su se mogle pokretati uz pomoć istih. Prednost USB flash memorija je brzina u odnosu na CD, mogućnost pokretanja više različitih distribucija (uz neophodno formatiranje USB flash memorije) i podrška za thin klijent i netbook računare.

Program kojim se Linux distribucija može pokrenuti sa USB flash memorije je Linux Live USB Creator (hyperlink http://www.linuxliveusb.com/ ). Veličina programa je 4.5 MB i možete ga besplatno preuzeti sa sledeće adrese (hyperlink http://www.linuxliveusb.com/en/download ).

Linux Live Creator nudi mogućnost kreiranje Linux live distribucije iz ISO/IMG/ZIP datoteke, direktno sa CD ili sa neta.

Pod Download opcijom program nudi preuzimanje Linux distribucije sa interneta na dva načina. (manualno i automatski).

Persistence je opcija koja korisniku omogućava da odvoji deo USB flash memorije na kojem će se čuvati parametri nakon restarta. Ukoliko korisnik ostavi 0 MB, svi podaci koje je korisnik ostvario u radu, izbrisaće se nakon restarta.

Nakon ovih 5 jednostavnih koraka neophodno je da se, klikom na munju u levom uglu, pokrene kreiranje USB flash live distribucije.

 

Slika 1. – Odabir USB Flash memorije,
Slika 2. – Odabir Linux distribucije,
Slika 3. – Određivanje veličine Persistance,
Slika 4. – Poruka o uspešnom kreiranju.

Napomena : Pre pokretanja same USB Flash Linux distribucije morate podesiti Boot sekciju u BIOS-u vašeg računara.

Linux Live Creator je veoma lak i jednostavan program za kreiranje Linux Live distribucija na USB Flash memorijama. Pored toga što je lak i jednostavan za korišćenje, sama svrha programa vam dopušta da testirate željenu Linux distribuciju bez prethodnog instaliranja iste. 

Tags: 
Aktuelan: