Master studije u Beču

Kao što ste verovatno čuli u petak 05.04.2013 u 17h u sali 8 naše škole se održava prezentacija o MedTech-u, inostranom nastavku studija, u nastavku pročitajte šta ćete imati priliku da čujete na toj prezentaciji. Pozivamo studente da dođu u što većem broju.

MedTech je prvi program ovog tipa u Evropi koji spaja medicinu i inženjerstvo, “distance-learning” je tipa i nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku.

Program se realizuje kao part-time “distance-learning“, što znači da studenti skoro sva predavanja slušaju kod kuće, a ispite polažu u Austriji. MedTech kombinuje tehničke i medicinske aspekte funkcionalnog imidžinga (Functional Imaging), obrade slika (Image Processing) i planiranja terapije (Therapy Planning) sa njihovom primenom u medicinskom okruženju. Oblasti koje su pokrivene ovim studijama kreću se od anatomije i patologije, preko nuklearne fizike i zaštite od zračenja do uređaja za radioterapiju i radiodijagnostiku i elemenata istih.

Većina profesora na ovom smeru su eksperti u svojim oblastima i osim teorijskog, poseduju i praktično znanje u oblastima koje predaju. Zahvaljujući tome što je većina njih zaposlena u medicinskim ustanovama, studentima je omogućeno da se i praktično upoznaju sa najmodernijim uređajima o kojima uče na predavanjima i to u gradskim bolnicama u Wr.Neustadt-u i Beču. Univerzitet poseduje moderni CT skener sa kojim se studenti susreću prilikom pohađanja praktične nastave.

U blizini univerziteta se nalazi i dom za studente, namenjen isključivo studentima FH univerziteta. Studentima koji u Wr.Neustadt dolaze par puta u toku semestra na po nekoliko dana, omogućeno je da koriste ovaj dom. Cena sobe u domu je upola manja u poređenju sa hotelima koji se nalaze u blizini.

Vrhunac školovanja svake generacije predstavlja ekskurzija u Siemens fabriku u Nemačkoj i poseta CERN-u u Švajcarskoj.

S obzirom da je u pitanju državni univerzitet, školarina za jedan semestar iznosi 363 eura.

Ukoliko vas je zainteresovala ova priča, njen nastavak i detaljnije informacije ćete moći da dobijete na prezentaciji na Visokoj školi strukovnih studija za informacione i telekomunacione tehnologije, koja je zakazana za petak, 5. April od 17h u sali 8 na kojoj će govoriti koordinator programa, DI Dr. Martin Mayr.

Willkommen!

Aktuelan: