Master studije u Beču (Part 2)

Kao što smo već najavili, u petak, 5. aprila, imali smo zadovoljstvo da u našoj školi ugostimo gospodina Martina Majera sa univerziteta Wiener Neustadt i Nikolu Ivanovića, njegovog asistenta na ovoj prezentaciji, koji je imao priliku da završi master studije MedTech. U nastavku teksta pročitajte šta smo to imali prilike da čujemo u petak u sali 8 naše škole.

Tehnologija u savremenoj medicini je neizostavan i ključan faktor prilikom dijagnostikovanja i lečenja bolesti. Moderna medicina je poslednjih godina postala nezamisliva bez pomoći mnogih medicinskih uređaja (čast izuzecima, Srbija prim. aut), stoga je sa razvitkom tehnologije nužno postalo i obrazovati i usavršiti određeni kadar. Naša Visoka ICT škola je jedna od retkih koja se može pohvaliti ovim usmerenjem u regionu. Univerzitet Wiener Neustadt okuplja studente iz velikog broja zemalja, od Rusije do Amerike, a smer na master studijama, MedTech, isključivo je specijalizovan za pomenutu oblast.  Jedan je od retkih koji studentima pruža priliku da spoje dve velike nauke, medicinu i tehnologiju i da na taj način prevaziđu jaz koji postoji između njih.

Već smo najavljivali ovu prezentaciju i najavu možete pogledati ovde. A sada malo tehničkih detalja o MedTech-u. Školovanje traje 2 godine i sastoji se od 4 semestra i potrebno je ispuniti normu od 120 ESPB bodova. Prijave za studije se vrše do 10. juna. Pre početka prvog semestra potrebno je pohađati letnju školu, na kojoj se vrši doškolovavanje, tj nadogradnja predznanja potrebnog za kvalitetno praćenje i razumevanje nastave.

Letnja škola počinje 17. juna i deli se na dva bloka, prvi koji je namenjen onima sa znanjem baziranim na poznavanju tehnologije, prilikom kojeg se polažu ispiti usko vezani za medicinu (anatomija, psihologija i patologija) i drugi namenjen onima sa znanjem baziranim na poznavanju medicine, prilikom kojeg se polažu ispiti usko vezani za tehnologiju (matematika, fizika, IT).

Svaki semestar se sastoji od 12-14 ispita, koji su po svojoj formi slični kolokvijumima i nadograđuju se međusobno, te je baza gradiva prilično uska i usmerena. To omogućuje specijalizaciju vezanu za konkretne oblasti, što u većini domaćih visokoškolskih ustanova nije slučaj.

MedTech kombinuje tehničke i medicinske aspekte funkcionalnog imidžinga (Functional Imaging), obrade slika (Image Processing) i planiranja terapije (Therapy Planning) sa njihovom primenom u medicinskom okruženju. Oblasti koje su pokrivene ovim studijama kreću se od anatomije i patologije, preko nuklearne fizike i zaštite od zračenja, do uređaja za radioterapiju i radiodijagnostiku i elemenata istih.

Kao što je već pomenuto, školovanje je “distance-learning” tipa, predavanja se slušaju online u tačno zakazanom terminu, uglavnom od 19h, prilikom čega je moguće interaktivno diskutovati sa ostalim studentima. Za one koji su onemogućeni da u tom periodu budu na mreži, sva predavanja se snimaju i u svakom momentu i neograničen broj puta ih je moguće iznova slušati. Sav material sa predavanja je, takođe, dostupan i u pisanoj verziji. Predavanja su na engleskom jeziku.

Većina profesora na ovom smeru su eksperti u svojim oblastima i osim teorijskog, poseduju i praktično znanje u oblastima koje predaju. Zahvaljujući tome što je većina njih zaposlena u medicinskim ustanovama, studentima je omogućeno da se i praktično upoznaju sa najmodernijim uređajima o kojima uče na predavanjima i to u gradskim bolnicama u Wiener Neustadt-u i Beču. Univerzitet poseduje moderni CT skener sa kojim se studenti susreću prilikom pohađanja praktične nastave.

 

Aktuelan: