Milenijalci: inovatori i buntovnici

Intenzivno korišćenje savremenih tehnologija, obožavanje „selfija“, aplikacija i uređaj za apsolutno sve, klanjanje Google-u i društvenim mrežima kao kultovima, odlaganje braka, dece, kupovine stana ili automobila, osamostaljivanja – upoznajte „generaciju Y“ o kojoj se sve više piše i priča u medijima.

Milenijalci su spremni da u potpunosti promene svet! Šta preostaje ostatku tog sveta? Da se promeni, naravno.

Pitamo se danas da li su „milenijalci“ toliko različiti. Generacija koju još nazivaju i „Petar Pan“ zbog tendencije ka neprestanom odlaganju gotovo svih ključnih dešavanja u životu, predstavlja predmet istraživanja mnogih kompanija. Agencije za istraživanje tržišta i javnog mnjenja došle su do različitih obeležja ove generacije koja spava sa mobilnim telefonom pod jastukom, ali u jednome se slažu: da, radi se o potpuno drugačijoj generaciji od svih prethodnih.

Intenzivno korišćenje savremenih tehnologija, obožavanje „selfija“, aplikacija i uređaj za apsolutno sve, klanjanje Google-u i društvenim mrežima kao kultovima, odlaganje braka, dece, kupovine stana ili automobila, osamostaljivanja – upoznajte „generaciju Y“ o kojoj se sve više piše i priča u medijima.

Do kakvih rezultata svojim istraživanjem dolazi agencija Galup? Milenijalci su spremni da u potpunosti promene svet! Šta preostaje ostatku tog sveta? Da se promeni, naravno.

Često se javljaju mišljenja da se radi o tupoj, besposlenoj generaciji, nezainteresovanoj, lenjoj, o generaciji koja nije sposobna da radi i, ono što još više zabrinjava, ne želi da radi. Međutim, o čemu se ovde zapravo radi? Istraživači koji su došli do određenih rezultata predlažu kompanijama koje danas posluju, a žele mlado i sposobno osoblje, samo jednu stvar: „Menjajte se!“. Ne, ne radi se o nesposobnoj generaciji. Radi se o generaciji koja je sposobnija od bilo koje ranije, ali koja ne pristaje na bilo šta.

Na koje krucijalne stavke u kojima je neophodna promena ovo istraživanje ukazuje?

  • Milenijalci ne rade samo za platu. Mada se svakako radi o bitnom faktoru prilikom traženja posla, plata nije i glavni okidač kada govorimo o konačnom izboru. Ono što ova generacija traži jeste određena svrha koju pronalaze u poslu koji obavljaju. Ne morate im obezbediti pozlaćen pribor za jelo, ali moraju videti svoju svrhu i mogućnost svog napretka.
  • Milenijalci ne žele šefove. Zapravo, ko ih želi? Radi se o tome da su prethodne generacije radile isključivo za platu, ne preispitujući ostale uslove poslovanja. Danas mladi žele nekoga ko će ih voditi kroz posao, istovremeno im pomažući i podučavajući ih. Traže nekoga ko će biti jednak njima i pomoći im da unaprede svoje snage koje će unaprediti celokupno poslovanje kompanije.
  • Ne zanimaju ih godišnji izveštaji. Ovakav vid komunikacije i povratnih informacija o njihovom poslovanju je apsolutno neprihvatljiv. Ovo je generacija koja neprestano komunicira i to je nešto što joj je potrebno da bi efikasno funkcionisala. Svakodnevna komunikacija u okviru kompanije u kojoj rade je samim tim neophodna, kao i povratne informacije o njihovom učinku.
  • Nema isticanja slabosti! Zapravo, ovo je generacija koja veruje u sebe, u svoje sposobnosti i koju slabosti ne zanimaju. Ono na šta se fokusiraju jesu snage koje treba razvijati, unapređivati i na kojima konstantno treba raditi. Šta je ono što će u krajnjem slučaju da unapredi poslovanje jedne kompanije? Samo i isključivo osoblje koje će svoje nejjače strane da iskoristi u svom radu.
  • Posao postaje gotovo isto što i život. Možda najvažnija činjenica do koje se došlo ovim istraživanjem jeste to da posao više nije posao. Posao današnjoj generaciji predstavlja život. Kada uđu u neko preduzeće zapitaće se koliko ljudi u njihovom okruženju vrednuju njihove sposobnosti, koje mogućnosti su im pružene, da li im se pruža šansa da svakoga dana budu najbolja moguća verzija sebe. Ako odgovori na ova pitanja ne zadovoljavaju njihove zahteve oni će bez premišljanja otići.

Ne, sve ovo ne znači da ne žele da rade. Ovo samo znači da imaju jasnu viziju onoga što žele da rade i kako to nameravaju da rade.

Radi se o generaciji koja spaja nespojivo – zabavu i posao, smeh i ozbiljnost. Radi se o generaciji koja napušta zonu komfora u traganju za poslom koji ima nekog smisla, u traganju za sopstvenim smislom. U krajnjem slučaju, kancelarija danas može biti i klupa. Okruženje je čak lepše za još jednu fotku za Instagram. Ne, ne radi se o besposlenoj generaciji. Radi se o krajnje inovativnim mladim ljudima koji su spremni da urade sve kako bi svakoga dana izvukli maksimum iz svojih mogućnosti.

Naravno, sve ovo je moguće samo dok smo u besplatnoj wi-fi zoni...

 

Izvori:

http://www.gallup.com/opinion/chairman/191426/millennials-live-work.aspx

Inspiracija:

http://www.politika.rs/sr/clanak/352704/Pogledi/Ko-su-milenijalci

https://www.linkedin.com/pulse/ko-su-milenijalci-tzv-generacija-y-ana-%C4%8Doli%C4%87

Aktuelan: