Profesori o specijalističkim studijama: dr Ana Slavković

Imajući u vidu da studenti koji završavaju osnovne studije žele da donesu dobru i korisnu odluku o svom daljem profesionalnom razvoju i da bi voleli da znaju kako da nastave svoju profesionalnu karijeru, redakcija je odlučila da obavi seriju intervjua sa profesorima i studentima Visoke ICT škole o njihovom pogledu na specijalističke studije. Prvi intervju smo uradili sa profesorkom dr Anom Slavković, koja je zadužena za modul Elektronsko poslovanje na studijskom programu Elektronske komunikacije na specijalističkim studijama.

Šta je to što izdvaja Visoku ICT školu u odnosu na druge visoke škole?

Smatram da je, u današnje vreme, najlakše nabaviti dobar računar, kvalitetnu opremu, najnovije softvere… Sve što se može novcem kupiti, je ono što može imati svako. Ono što se ne može kupiti novcem, a što čini pravi kvalitet studiranja (pa i života uopšte) su ljudi. 

Naša škola, koja obučava studente za poslovanje u visokotehnološkom okruženju, svakako poseduje vrhunsku računarsku opremu. Ali to je samo preduslov. Ono što izdvaja Visoku ICT školu u odnosu na druge visoke škole su upravo ljudi. Ljudi u svakom smislu: studenti, profesori, vannastavno osoblje.

Moram da priznam da sam ja, kao profesor ove škole, oduševljena studentima naše škole. Verovatno nije na meni da dajem psihološke procene odakle se skupilo toliko kvalitetnih mladih ljudi, ali mogu da govorim o mom ličnom zadovoljstvu radom sa njima. Veoma su inteligentni. Pozitivni. Radoznali. Ono što je najvažnije – pitaju, istražuju… Daju brzi odziv. Živi su – u najpunijem smislu te reči! Divni su. :) Veliko je zadovoljstvo, a i sreća, raditi sa takvim mladim ljudima.

A, sa druge strane katedre, profesori. Opet, imam priliku da vidim šta se dešava „iza kulisa”. Većina profesora je veoma posvećena. Svesna činjenice u kakvom okruženju se nalazimo, ne mogu a da ne primetim da nisam srela ljude koji su humaniji i spremniji da pređu svoje lične granice, kako bi pomogli studentu. To možda i jeste u opisu posla profesora, ali nisu svi profesori na svim fakultetima takvi. Pristup profesora najpre svom ličnom usavršavanju, pa onda i samom prenošenju znanja, je ono što daje veliki kvalitet celom studiranju.

I naravno, naše „tetkice”.  :) Ako je iko, i na jednom fakultetu sreo takve dobre i vesele duše, neka se javi…

Dakle, ako posvećeni, inteligentni i veseli ljudi nisu formula uspeha, ja onda stvarno ne znam šta jeste. :)

Ko je su po Vašem mišljenju prednosti smera Elektronsko poslovanje na specijalističkim studijama?

Smatram da su svi smerovi na našim specijalističkim studijama jako dobro osmišljeni. Pri formiranju planova i programa za svaki pojedinačni smer, tj. modul, smo vodili računa da ostavimo širinu izbora svakom zainteresovanom studentu. Ni jedan smer nije ni bolji, ni lošiji, samo su drugačiji.

Smer Elektronsko poslovanje, konkretno, daje širinu pri zapošljavanju i današnjim potrebama za kadrovima koji se razumeju u elektronsko poslovanje. Suvišno je reći da je danas svako poslovanje – elektronsko. Samim tim, biti specijalista za elektronsko poslovanje, vam može biti samo „plus”, za koji god posao konkurisali.

Fotografije: Arhiva Visoke ICT škole

Tags: 
Aktuelan: