Prva MikroTik akademija u Srbiji

Početkom ove godine, Visoka ICT škola je postala prva MikroTik akademija u Srbiji koja svojim studentima u okviru redovne nastave nudi obuku za sticanje MTCNA sertifikata. Prva generacija studenata je završila i dobila MTCNA sertifikate.

Prva MikroTik akademija u Srbiji

Početkom ove godine, Visoka ICT škola je postala prva MikroTik akademija u Srbiji koja svojim studentima u okviru redovne nastave nudi obuku za sticanje MTCNA sertifikata. Prva generacija studenata je završila i dobila MTCNA sertifikate.

Ovako je počelo...

Nastavnici Visoke ICT škole su bili na MUM (MikroTik User Meeting) konferenciji u oktobru u Beogradu, na kojoj je u okviru svoje prezentacije, Sašo Jordaki, MikroTik sertifikovani trener i MikroTik akademski koordinator, predstavio je program MikroTik akademije. MUM (MikroTik User Meeting) se održala I u Republici Češkoj, Prag od 27 do 28 marta i na Kipru, Larnaki 12og Juna, a profesori  Visoke ICT škole su prisustvovali i podelili svoje iskustvo sa našom MikroTik akademijom.

 

Visoka ICT škola je prepoznala značaj edukacije iz oblasti primene MikroTik uređajaja koji su na našem tržištu rasprostranjeni kao oprema sa najboljim odnosom cena-kvalitet-mogućnosti.

 

Kao prva MikroTik akademija u Srbiji, Visoka ICT škola je u saradnji sa MikroTik akdemskim koordinatorom i MikroTik trening centrom iz Slovenije, u mogućnosti da ponudi obuke za sticanje svih industrijskih MikroTik sertifikata (MTCNA, MTCRE, MTCWE, MTCTCE, MTCUME i MTCINE) svim zainteresovanim polaznicima.

 

Visoka ICT škola sve dobre vesti i mogućnosti deli sa okruženjem, pa su tako još neke obrazovne ustanove prepoznale važnost edukacije u ovoj oblasti, te od nedavno u Srbiji postoje još dve MikroTik akademije.​

 

Visoka ICT škola, kao MikroTik akademija, u saradnji sa CBRZNET-om, kao MikroTik setrifikovanim trening centrom, nudi obuke za sticanje MikroTik industrijskih sertifikata svim zainteresovanim polaznicima.
Obuka, koja uključuje i polaganje za sertifikat, traje po pravilu 3 dana (do 30 sati). Realizuje se u prostorijama Visoke ICT škole. Polaznicima je na raspolaganju sva potrebna oprema za obuku, a nakon obuke u trajnom vlasništvu polazniku ostaje RouterBoard, RouterOS licenca i vaučer za kupovinu na mikrotik.si webshop-u.
Prijavljivanje za obuku se obavlja putem e-mail-a: mikrotik@ict.edu.rs 

Cena za obuku za sticanje osnovnog MikroTik sertifikata, MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) je 280 Eur-a.

Cena za obuku za sticanje inženjerskih MikroTik sertifikata MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer), MTCWE(MikroTik Certified Wireless Engineer), MTCTCE(MikroTik Certified Traffic Control Engineer), MTCUME (MikroTik Certified User Management Engineer) je 320 Eur-a.
 

Tags: 
Aktuelan: