Stručno predavanje na temu "Uticaj e-trgovine na poslovanje i razvoj poštanskih i kurirskih službi"

U Visokoj ICT školi održano je stručno predavanje na temu  "Uticaj e-trgovine na poslovanje i razvoj poštanskih i kurirskih službi". Predavač je bio gospodin Damir Trninić, osnivač kompanije dooConsult koji je zadužen za projekat razvoja e-trgovine u Pošti Srbije. Predavanjem su obuhvaćeni trendovi razvoja u logistici i poštanskoj industriji sa osvrtom na međunarodnu trgovinu i navike i očekivanja potrošača.

U Visokoj ICT školi održano je stručno predavanje na temu "Uticaj e-trgovine na poslovanje i razvoj poštanskih i kurirskih službi". Predavač je bio gospodin Damir Trninić, osnivač kompanije dooConsult koji je zadužen za projekat razvoja e-trgovine u Pošti Srbije. U okviru ovog sjajnog predavanja preneo je svoja saznanja i najnovija istraživanja o e-trgovini i oblastima koje su povezane sa njom. Predavanjem su obuhvaćeni trendovi razvoja u logistici i poštanskoj industriji sa osvrtom na međunarodnu trgovinu i navike i očekivanja potrošača. Navedeni su glavni problemi u e-trgovini od kojih su najveći izvoz i prekogranična dostava. Kulminacija predavanja je bila ekskluzivna najava izgleda ePostShop-a, njegovih karakteristika i glavnih poteškoća u razvoju.

Nakon predavanja smo obavili kratak razgovor sa gospodinom Damirom.

Možete li da nam kažete nešto više o kompaniji čiji ste osnivač i o funkciji koju Vi obavljate?
dooConsult je mala konsultantska firma koja se bavi uslugama razvoja softverskih rešenja, ali i razvoja i pružanja usluga iz domena konsaltinga. Naši korisnici su uglavnom firme u inostranstvu, a u zemlji su nam od poznatijih klijenata, koji su vezani za domen e-trgovine: Nelt i Pošta Srbije.

Pre 4 godine ste održali predavanje u našoj školi o e-trgovini. Koliko je od tada do danas napredovala e-trgovina u Srbiji?
e-trgovina u Srbiji je napredovala, ali stiče se utisak u nedovoljnoj meri, dok u širem nekom okviru, standard građana, zakonodavni okvir, nedostatak infrastrukture u ruralnim sredinama može se reći da i ovi rezultati koji su do sad učinjeni nisu za potcenjivanje. Uvek može bolje.

Recite nam koji je najzanimljiviji projekat u kojem je Vaša kompanija uticala na razvoj e-trgovine?
Ja se nadam da će to biti ovaj projekat u Pošti Srbije. Već duži niz godina se pokušava realizacija tog projekta, nadam se da će ovaj tim sad uspeti. On je značajan ne samo za Poštu Srbije kao firmu, on je značajan za čitav niz subjekata i značajan je za takozvano socijalno preduzetništvo, zato što je jedan od naših stubova razvoja mogućnost saradnje sa malim firmama i preduzetnicima na promociji, plasmanu, prodaji i distribuciji preko granice raznih proizvoda koji su specifični samo za naše podneblje. Recimo razne vrste hrane, suvenira, stvari vezane za naše etnografsko područje, za našu istoriju, za našu tradiciju. Ne samo ka našoj dijaspori nego i šire, jer postoji određeni broj kupaca kojima bi ti proizvodi bili interesantni. Tu su svi ti simboli našeg prethodnog rada u tim oblastima, prezentuju se na poštanskim markama i marke u tim nekim krugovima mnogo ljudima znače i ja verujem da će to biti interesantno mnogim kupcima.

Kakav je Vaš stav o studentima Visoke ICT škole u oblasti elektronskog poslovanja, s obzirom da postoji smer Elektronsko poslovanje na specijalističkim studijama?
Ja imam izuzetno pozitivno mišljenje i naravno moj kontakt prvo kreće od vaših nastavnika, sa kojima sam i radio pre, i za koje mogu da imam samo reči hvale. Sa druge strane vreme u kome živimo zahteva da ovakvi inovativni programi zahtevaju specifična odricanja, specifično razmišljanje i nije za svakog. Tako da verujem da već u procesu prijema i svih godina studija i u krajnjem koraku i na specijalizaciji ti kadrovi su u dobroj meri spremni da se uključe u firme koje se bave elektronskom trgovinom ili koje su u službi podrške e-trgovine, što je u stvari dominantno tržnište rada sutra za vas, a to su poštanske i kurirske firme, i banke, naravno.

Kakav je Vaš stav u vezi osnivanja kompanija kod nas i da li imate neki savet za mlade preduzetnike?
Pre par dana sam pročitao da je strašno mali broj mladih vlasnik firme, naravno da je za svaku generaciju danas problem da napravi firmu, ali ono što je dobro, što se pokazala kao dobitna kombinacija je udruživanje ljudi još dok zajedno studiraju ili zajedno su u nekim prvim godinama zaposlenja u nekoj firmi, ali vide da jednostavno nije ono što oni očekuju od te firme i što oni očekuju od sebe i onda se takvi prepoznaju i formiraju firme. Sa podeljenim rizikom lakše se ulazi u neku incijativu. Sigurno da još puno mora da se menja i u zakonskoj regulativi, to je veliki problem.

Hvala Vam puno na izdvojenom vremenu i na krajnje interesantnom predavanju.

Redakcija ICT časopisa

Tags: 
Aktuelan: