Studenti o nama: Branka Dobrilović

Dokaz tome koliko su studenti Visoke ICT škole traženi i već spremni za dalju karijeru, jeste da sam nakon završenih osnovnih studija, prihvatila ponudu da pređem u drugu kompaniju i unapredim svoju poslovnu karijeru. Nakon zavšenih specijalističkih studija, dodatno sam unapređena u kompaniji. Trenutno radim u ‘’NCR’’ kompaniji na poziciji analitičara za poslovne aktivnosti pri kontroli kvaliteta (QA).

Pozdrav svima,

Moje ime je Branka Dobrilović i ja sam jedan od bivših studenata Visoke ICT škole.
Na osnovnim studijama sam se opredelila za smer: Poštanske i bankarske tehnologije kako bih unapredila svoje znanje stečeno u srednjoj Tehničkoj PTT školi.
Obzirom da sam aktivno radila u kompaniji ‘’Telekom Srbija’’ A.D., prva impresija mi je bila da je raspored nastave odličan, što se i dokazalo činjenicom da sam uz puno radno vreme diplomirala u očekivanom planu studija od 3 godine. Nakon završenih osnovih studija, usađenim znanjem i naviknuta na viskostručne profesore, odlučila sam da nastavim školovanje u istoj školi na specijalistickim studijama i odabranom smeru: Saobraćajno inženjerstvo. Profesionalizam, ljubaznost, dostupnost, predavanja u popodnevim časovima i razumevanje profesora sa katedre su još jedan od razloga zbog kojih sam se odlučila za specijalističke studije baš u ovoj školi. Takođe, sve aktivnosti kao što su praksa, projekti, stručne posete i laboratorijske vežbe, omogućavaju studentima da nakon završenih osnovih ili specijalističkih studija budu poželjna ciljna grupa velikom broju kompanija u Srbiji.
Dokaz tome koliko su studenti Visoke ICT škole traženi i već spremni za dalju karijeru, jeste da sam nakon završenih osnovnih studija, prihvatila ponudu da pređem u drugu kompaniju i unapredim svoju poslovnu karijeru. Nakon zavšenih specijalističkih studija, dodatno sam unapređena u kompaniji. Trenutno radim u ‘’NCR’’ kompaniji na poziciji analitičara za poslovne aktivnosti pri kontroli kvaliteta (QA).
Visoka ICT škola je jedna od škola koja vam nakon diplomiranja daje široku lepezu odabira poslova kojima možete da se bavite i velika je verovatnoća da ćete pronaći sebe u tome. Svako ko se odluči da upiše ovu školu, može da očekuje odlično obrazovanje i divne uspomene.

Pozdrav,
Branka Dobrilović, spec. struk. inž. saobr.

Tags: 
Aktuelan: