Studenti o nama: Predrag Garunović

Ova škola pružila mi je, ne samo mogućnost sticanja "papira", već me je naučila kako da razmišljam otvoreno i logično, kako da istražujem brzo i efikasno, kako da učim sa razumevanjem... Pružila mi je jedan zdravi "mindset".

Moje ime je Predrag Garunović i student sam specijalističkih studija na programu Saobraćajno inženjerstvo. Na osnovnim studijama sam se opredelio za studijski program Poštanske i bankarske tehnologije, na kom sam stekao zvanje strukovni inženjer saobraćaja. Fenomenalna saradnja sa profesorima i veliki izbor korisnih predmeta, ne samo iz oblasti poštanskih i bankarskih tehnologija, već i iz raznih oblasti menadžmenta i oblasti veština i ličnog razvoja su razlog zašto sam se opredelio za ovaj program. Novom akreditacijom od PBT-a su nastala dva programa: Poštansko-logistički sistemi i Bankarstvo i poslovna informatika koji pružaju studentima još uže stručno i još šire izborno obrazovanje i toplo bih ih preporučio u zavisnosti od ličnih afiniteta :)

Nakon odbranjenog završnog rada na osnovnim studijama sam se zaposlio u kompaniji Iolar koja se bavi jezičkim tehnologijama i prevođenjem gde se trenutno nalazim na poziciji Vođe projekata i zadužen sam za prevodilačke projekte. Iako na prvi pogled ne deluje povezano sa studijskim programima Visoke ICT škole, već više sa Filološkim fakultetom, mnogo predmeta koje sam izučavao i polagao mi pomaže u svakodnevnim zadacima. To su predmeti iz oblasti menadžmenta (Menadžment projekata, Menadžment prodaje...), iz oblasti veština i ličnog razvoja (Poslovna komunikacija, Engleski jezik...), a posebno iz oblasti logistike koja me je naučila da racionalno koristim dostupne resurse.

Na kraju ovog teksta želim da kažem da mi je ova škola pružila ne samo mogućnost sticanja "papira", već me je naučila kako da razmišljam otvoreno i logično, kako da istražujem brzo i efikasno, kako da učim sa razumevanjem, jedan zdravi "mindset". Kako sada za vreme specijalističkih studija (gde mi je ostao specijalistički rad), tako i za vreme osnovnih studija dok sam radio, profesori su mi maksimalno izlazili u susret i imali su puno razumevanje za moje poslovne aktivnosti. Obavezna praksa u pošti Beograd 12, praksa u jednoj domaćoj kurirskoj službi, posete većini vodećih domaćih kurirskih službi, jedinicama pošte Hibridna pošta i Glavnom poštanskom centru u Zemunu omogućili su mi da se razvijam i rastem u direktnom kontaktu sa klijentima i korisnicima, kao i poslovnim sistemima, uređajima i mašinama koje se koriste kod nas.

Lep pozdrav!
Predrag Garunović, strukovni inženjer saobraćaja

Tags: 
Aktuelan: