Studenti o nama: Tamara Praštalo

Odlična saradnja sa profesorima i veliki izbor korisnih predmeta, ne samo iz oblasti poštanske tehnologije i logistike, razlog su zbog kojeg bih svima preporučila sada inovirani i sa novim nazivom studijski program – Poštansko-logistički sistemi

Moje ime je Tamara Praštalo. Završila sam Srednju tehničku PTT škole, a potom upisala Visoku ICT školu. Opredelila sam se za studijski program Poštanske i bankarske tehnologije i stekla zvanje strukovni inženjer saobraćaja. Nakon završetka osnovnih studija nastavila sam usavršavanje u okviru iste Škole - specijalističke studije, na studijskom programu Saobraćajno inženjerstvo. Diplomirala sam u roku i dobila zvanje specijalista strukovni inženjer saobraćaja.

Na trećoj godini osnovnih studija zaposlila sam se u kompaniji Bex Express koja omogućava najbrži i najsigurniji prenos pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju. Trenutno se nalazim na poziciji rukovodioca reklamacija i zadužena sam za organizaciju rada u ovom sektoru, rešavanje reklamacija, te donošenje konačnih odluka.

Ova škola mi je pružila ne samo mogućnost sticanja znanja, već me je naučila kako da razmišljam. Tokom osnovnih i specijalističkih studija, dok sam radila, profesori su mi maksimalno izlazili u susret i imali su puno razumevanje za moje poslovne aktivnosti.

Sada radim već tri i po godine i kada bih trebala da se ponovo odlučim koju školu da upišem, izabrala bih isto. Prilikom izbora školovanja najbitnije je da vidite sebe u tome, jer ćete samo tako biti zadovoljni i uspešni u poslu.

Odlična saradnja sa profesorima i veliki izbor korisnih predmeta, ne samo iz oblasti poštanske tehnologije i logistike, razlog su zbog kojeg bih svima preporučila sada inovirani i sa novim nazivom studijski program – Poštansko-logistički sistemi. Škola će vam pomoći da pronađete put do svog željenog cilja.

 

Srdačan pozdrav,

Tamara Praštalo

Tags: 
Aktuelan: