Vatra nastaje od vode?

Da li ste znali da postoji tehnologija koja pretvara vodu u vatru? SafeFlame je istraživački projekat koji finansira EU, a koji pretvara vodu u vatru. Kako je to moguće?

SafeFlame je naziv istraživačkog projekta koji finansira Evropska unija, a koji bukvalno pretvara vodu u vatru, tj. razdvaja vodu na dva elementa – vodonik i kiseonik i zatim koristi električnu energiju kako bi zapalio ove materijale prilikom izlaska iz rasprskivača baklje.

 Pošto elektrolizom obične vode dobijamo dva zapaljiva elementa mogu se proizvesti i dva različita plamena za različite namene. Dužina i toplota plamena može da se podešava tako što se menja količina električne energije koja se dovodi do uređaja.

Trenutno se ova tehnologija koristi za lemljenje tvrdih metala na oko 450 stepeni Celziujusa. Oko hiljadu kompanija u EU koriste tvrdo lemljenje i zapošljavaju oko 125.000 ljudi pri čemu je godišnji promet oko dvadeset milijardi evra. Pošto SafeFame tehnologija pretvara vodu u vatru onda definitivno ima svetlu i sigurnu budućnost u mnogo široj upotrebi.

"Jedna od glavnih prednosti ove tehnologije je ta da plamenik uvek ostaje hladan, jer plamen gori izvan baklje. Kada ga isključite na kraju rada, baklja će ostati hladna, tako da možete da je spustite gde god želite." - Rori Olni, savetnik za varenje.

Pošto ova tehnologija proizvodi kiseonik i vodonik na licu mesta, njegova upotreba će da eleminiše opasne zapaljive rezervoare koji sadrže velike količine zapaljivih gasova. Ne samo da će da smanji požare i eksplozije, nego će i da iskoreni potrebu da se kupuju opasni gasovi, eliminisaće se plaćanje poreza na njih i trošenje velike sume novca da se sigurno skladište.

Prototipi  se trenutno analiziraju na raznim mestima u Evropi, a upotreba se planira u bliskoj budućnosti.

 

Inspiracija – izvori:

http://en.wikipedia.org/wiki/SafeFlame

http://www.nadlanu.com/pocetna/info/high-tech/Tehnologija-koja-pretvara-vodu-u-vatru-Safe-Flame.a-214090.594.html

Aktuelan: