Zakoni univerzuma koje ne možemo izbeći (drugi deo): Zakon životne namere

Ništa na ovoj planeti ne postoji bez razloga i bez cilja. Sve, dakle, sve što je Priroda (Bog, univerzum…) stvorila, stvorila je sa ciljem da izvrši neku misiju. Svaki čovek na ovoj planeti rođen je takođe da ispuni jednu misiju, jednu specifičnu nameru. Ako čovek zna koja je to specifična namera, on će biti srećan, zadovoljan i u miru sa svojim životom. U stvari, čovek, može upoznati sebe i uspeti u životu samo ako radi ono što njegova životna namera nalaže. 

Kako da prepoznamo jesmo li u skladu sa zakonom životne namere? 

Životna namera u sebi nosi specijalnu vrstu talenta i potencijala koju svaki čovek treba da izrazi u svom životu. To je unikat koji je svakom čoveku dostupan. Svako je rođen da ostvari svoju životnu nameru i za to ostvarenje poseduje sve što mu je potrebno. Može se prepoznati kod ljudi koji vole svoj posao, izražavaju ga kroz talenat, uživaju u njemu do te granice da to više i nije posao, već nešto poput igre koja ih čini srećnim. Ljudi koji ne vole ono što rade, kojima je teška i sama pomisao na svoj posao, koji su mrzovoljni dok ga rade i slično nisu u skladu sa svojom životnom namerom.

Gde je “zamka”ili “iluzija namere”?

Postoji jedna priča o zecu i ona ide ovako…

”Zec je razmišljao šta bi mogao postati. I tada, dok je razmišljao bilo je jako popularno biti plivač. Zec odluči da će biti plivač. On je trenirao danima, godinama da postane dobar plivač. Nažalost, postao je veoma slab plivač, ali i nezadovoljan, tužan, mrzovoljan. Izgubio je svoje vreme jer nije uspeo da postane ono što je mislio da je potrebno”.

Ono čega zec nije bio svestan je to da njegova životna namera nije bila da postene odličan plivač, već odličan trkač. Trčanje je bio njegov talenat i samo kroz trčanje je mogao da postigne uspeh, zadovoljstvo i radost u životu.

Popularno shvatanje je da čovek treba da radi slične stvari koje rade drugi ljudi oko njega da bi uspeo u životu. Na primer, da bude poznati sportista, glumac, pevač, da postane menadžer, trener, doktor, inženjer…. I dešava se da se čovek priprema i trenira sebe da bi uspeo u toj profesiji i stekao to što “treba” da stekne jer je to sve veoma popularno i privlačno… Međutim, njegov prorodni, genetički potencijal nije u skladu sa tim što radi po principu ugledanja i doživljava sudbinu zeca “plivača”. Čovek koji kopira druge ljude u bilo čemu je neveran sebi, neveran Zakonu životne namere. Takav čovek je sa niskim stepenom kreativnosti, posvećenosti, strasti…podložan je problemima, emocionalnim, zdravstvenim i materijalnim.

Biti u skladu sa Zakonom životne namere…

Radite ono što volite. Ono u čemu možete izraziti svoj jedinstveni potencijal. Postoji razlog zašto ste rođeni na ovoj planeti u ovoj državi u ovom gradu u ovoj porodici. Postoji razlog zbog čega imate baš te roditelje, tu braću, te sestre. Životna namera govori da kroz tu životnu situaciju, tu porodicu, treba da izrazite svoj potencijal, talenat.

Kakva je misija života čoveka? Kakva je misija vašeg života? Ljudi nisu došli na ovaj svet, da bi bili samo dobri đaci, da dobiju najbolje ocene na fakultetu, da brinu o svojoj ekonomskoj situaciji, da se takmiče, da budu bolji od drugih i da čine ono što drugi čine. Čovek treba da se zapita koji je njegov talenat, potencijal, šta to korisno treba da da sebi, svojoj porodici, i drugima. Zakon životne namere zahteva da čovek da društvu svoj talenat koji će biti od koristi za rast i razvoj drugih. .  Za to vam je potrebno da koristite svoju hrabrost koja vam je data kroz Zakon reproduktivnog nagona u cilju transformacije.

Kada čovek radi posao za koji je prirodno talentovan, on daje najbolje i sebi i drugima. Na taj način proširuje svoju inteligenciju, svoju duhovnost i ispunjava Zakon životne namere. Ima još nešto, za ispunjeje svoje životne namere čovek treba da poštuje i druge prirodne zakone jer oni i postoje da bi mu pomogli u nastojanju da izrazi svoj potencijal.

Kažu da je blagosloven je onaj posao koji sadrži četiri elementa: 

1. čovek voli da ga radi,

2. zna dobro da radi,

3. društvu je potreban i koristan i

4. društvo mu za to plaća.

 

Inspiracija – izvori:

Izvodi iz knjige dr sc. Milena Marović, “Zbogom iluzije” kako da kažete zbogom iluzijama i živite u srećnoj realnosti. Izdavač: Dobra knjiga, Beograd, 2011. (str,46-48).

http://www.hdwallpapersarena.com/rainbow-hd-wallpapers.html

http://www.hdwallpapersarena.com/wp-content/uploads/2012/07/3d_rainbow_desktop_1024x768_hd-wallpaper-desktop_wallpaper-777.jpg

www.telgraph.co.uk.

Aktuelan: