Zakoni univerzuma koje ne možemo izbeći (treći deo): Zakon reproduktivnog potencijala u cilju transformacije

Zakon reproduktivnog potencijala u cilju transformacije

Ovaj zakon nam pomaže da ostvarimo svoju misiju, svrhu. On zahteva da izrazimo svoj potencijal, svoju kreativnost tokom života. Kada radimo ono što je naša istinska, životna misija tada se ovaj zakon pokreće značajnom brzinom i pomaže u realizaciji, vodeći pritom računa o efikasnosti ostalih zakona

Na šta god ovaj zakon uputi svoju pažnju to transformiše. Ovaj zakon karakteriše hrabrost. Tako da ako želimo da menjamo ono što nije dobro za nas u nešto što je korisno i u skladu sa našom životnom namerom tada dobijamo “pomoć” ovog zakona. Aktivira se naša hrabrost i istrajnost da uspemo u nameri.

On je određen da radi u skladu sa drugim zakonima, ali ne i nezavisno od njih. Genetičari računaju da je brzina sa kojom radi ovaj zakon veća nego brzina svetlost, jer je njegovo davanje i primanje informacija oko 6 triliona puta u sekundi. Toliko je ogromna, nezamisliva brzina ovog zakona transformacije.

Ljudi kod kojih je ovaj zakon dominantan, odlikuju se brzinom i nestrpljivošću, želeći da što pre izraze svoj reproduktivni potencijal. To su pioniri i avanturisti koji uvek traže novo. Ovaj zakon u njima radi, težeći da kroz promenu i transformaciju ispuni svoju nameru, a namera je da reprodukuje sebe (ispuni plan, misiju sa kojim je došao). S druge strane, čovekove analize, sugestije i mišljenja su vrlo usporeni i ograničeni procesi, tako da je ovaj zakon nestrpljiv sa tim. Kada on u nama radi, mi ćemo lakše i brže odbaciti manje korstan sistem verovanja koji nam nameće sredina u kojoj živimo. Najviše su ga svesne mlade osobe.

Ometajući faktor rada ovog zakona jeste strah. Strah ima potrebu da kontroliše sve stvari i da kontoroliše druge. Iz tih razloga ljudi imaju potrebu za vlast, potrebu za poštovanjem, potrebu za odobravanjem i ispunjavanjem tuđih očekivanja. Ispoljava se kroz odbijanje da se promeni posao koji ne donosi radost, zadovoljstvo, već samo stres i koji jednostavno “nije naš”. Sve te potrebe su stvorene iz slabosti na bazi straha. Kada bi ljudi postali svesni ovog Zakona, koji iziskuje hrabrost, to bi im uveliko pomoglo da se okušaju u novim stvarima koje u osnovi imaju poštovanje zakona životne namere.

Kada radimo ono što je naša zivotna namera, misija onda i dobijamo tj aktiviramo sve potrebne resurse koji su nama i oko nas. Oni jednostavno i sa lakoćom dolaze do nas.

“Kada nešto stvarno želiš, čitav se univerzum udruži da ostvariš tu želju”

  • Paulo Kueljo

Inspiracija – izvori:

Izvodi iz knjige Dr sc. Milena Marović, “Zbogom iluzije” kako da kažete zbogom iluzijama i živite u srećnoj realnosti. Izdavač: Dobra knjiga, Beograd, 2011. (str. 46-48).

Aktuelan: