Zamena za Flash - Upoznajte Silverlight

Šta ako bismo vam rekli da možete da uradite ozbiljne aplikacije bez korišćenja Action Script-a. 

Silverlight je moćan alat .NET framework-a za pravljenje Internet aplikacija. Prva verzija nastala je još 2007. godine I od tada ga mnogi programeri koriste. Ono što izdvara SIlverlight od sličnih dodataka jeste što je poprilično jednostavan za korišćenje. Sve što vam je potrebno je znanje HTML-a, XML-a i C#-pa i možete napraviti ozbiljne aplikacije. Na ovaj način dobijamo sve ono najbolje od c#-pa, a dizajn i animacije se prave brzo i lako.

Da biste krenuli sa korišćenjem SIlverligt-a potreban vam je Visual Studio. Mi ćemo vam pokazati kako da napravite svoju prvu aplikaciju.

Silverlight datoteke imaju ekstenziju XAML (EXtended Application Markup Language) što je zapravo XML koji se koristi da bi pravili objekte na našoj aplikaciji.

Kako bi krenuli da pravite svoju prvu aplikaciju potrebno je da u programu Visual Studio napravite novi projekati i izaberete Silverlight aplikaciju.  Sada će Visual Studio za vas kreirate osnovne datoteke koje su vam potrebne.

U vašoj MainPage.xaml datoteci vi pravite dizajn vaše aplikacije. Možete koristiti objekte iz ToolBox-a a možete i sami kucati kod.

Naša ideja je da napravimo aplikaciju koja će imati dugme i da klikom na to dugme menjamo boju pozadine, a da pritom promenimo tekst našeg dugmeta u “Pushed”.

Sve što treba jeste da u ovoj datoteci dodate sledeći kod u “Grid” tagu.

 

<Button x:name=”Dugme” Content=”Push me” />

 

Na ovaj način dodajete dugme sa nazivom “Dugme” I tekstom koji će se ispisati na njemu “Push me”.

Pomoću “x:name” vi zadajete naziv vašem dugmetu kako biste mogli da mu pristupite i promenite tekst koji se nalazi u njemu. Isto tako primetićete da “Grid” tag takođe ime “x:name” I da je to “LayoutRoot”. Ovo će nam takođe biti potrebno jer ćemo upravo ovom tagu menjati boju pozadine pošto je on zapravo okvir vaše aplikacije.

Sada je potrebno da napravimo funkciju koja će se pozivati kada kliknemo na naše dugme. Dovoljno je da dodate “Click” u vaš tag “Button”. Kada budete kucali “Click” pojaviće vam se prozor sa tekstom “New Event Handler”. Izaberite to i Visual Studio će za vas izabrati ime vašoj Click funkciji.

Sada vaše dugme izgleda ovako:

 

<Button x:name=”Dugme” Content=”Push me”  Click=”Dugme_Click”/>

 

Kada kliknete dva puta na „Dugme_Click“ otvoriće vam se prozor sa novom datotekom koja se zove MainPage.xaml.cs i to je datoteka gde ćete napisati šta vaše funkcije treba da rade. Primetićete da je ovo ništa drugo, nego C# datoteka.

Vaša funkcija nalazi se u delu:

void Dugme_Click(object sender, RoutedEventArgs e){

}

Potrebno je da u nju dodate naredbe za menjanje boje pozadine cele aplikacije kao i da promenite tekst dugmetu.

Vaša funkcija  trebalo bi da izgleda ovako:

void Dugme_Click(object sender, RoutedEventArgs e){     

          Dugme.Content=”Pushed”;

LayoutRoot.Backgorund=new SolidColorBrush(Colors.Red);

}

Da bismo izabrali boju koju želimo morali smo da pozovemo SolidColorBrush gde se nalaze boje koje možemo koristiti. Što se tiče dodavanja novog teksta našeg dugmeta naredba je slična onoj u „Button“ tagu. Vidite i da smo pozivali LayoutRoot jer smo menjali boju pozadine našeg Grid-a a ne dugmeta i zbog čega je bilo važno da svemu zadamo „x:name“

Ovo je sve što je potrebno uraditi i kada pokrenete svoju aplikaciju i pritisnete dugme promeniće se boja pozadine kao i tekst dugmeta.

Pravljenje dizajna vaše aplikacije može biti još jednostavnije. Postoji program koji se zove Bland i možete ga preuzeti ovde. Program je jako jednostavan za korišćenje I pomoću njega možete još brže napraviti dizajn vaše aplikacije. O njemu već u nekom sledećem članku.

Inspiracija – izvori:

http://www.microsoft.com

http://weblogs.asp.net/

http://www.andrewtechhelp.com/images/stories/windowsphonedevtools/BlendSilverlight.png

http://dondodge.typepad.com/photos/uncategorized/2007/09/05/halo.jpg

http://syscominfotech.in/images/Silverlight%20PNG%20h.png

Tags: 
Aktuelan: