Značaj informacionih tehnologija u savremenom poslovanju

Ono što je svakako neminovno jeste činjenica da se kroz ceo svet prožimaju IT tehnologije. Gotovo da nema doma, pogona za proizvodnju i preradu, društvene ustanove u kojoj nisu našli svoju primenu. Svakom savremenom poslovnom čoveku život bez računara postao je nezamisliv. Gotovo 99% domova poseduje računar.

Zašto je život bez računara nezamisliv? Da bi se dobila informacija potrebno je da se obrade podaci. Nekada se to radilo ručno, dok se danas većina informacija obrađuje na računaru. Klasična obrada informacija je podrazumevalo razmenu i obradu poslovnih podataka i dokumenata koji su zabeleženi na papiru. Danas, kad nam tu uslugu pružaju računari i telekomunikacione tehnologije, poslovanje se mnogo unapredilo. Smanjili su se troškovi poslovanja, greške koje nastaju pri klasičnoj obradi podataka. Istovremeno se povećava kvalitet pružene usluge i prodatog proizvoda.

Pojava faksa je u mnogome olakšala poslovanje i kompanije su mogle momentalno dobijati svoja dokumenta kao kopiju. Naravno, tu je postojala i velika mana. Ona se ogledala u tome da uvek jedna osoba mora biti pored faksa i puštati potvrdan signal za slanje. Pored toga, većina dokumenata nije bila čitljiva. Krajem sedamdesetih godina XX veka, javlja se elektronska pošta (e-mail) koja je polako istisnula upotrebu faksa. U tom periodu se upravo i povećao broj kompjuterski obrazovanih ljudi. E-mail je omogućio korisniku instant razmenu poruka, podataka, informacija, kao i njihovu manipulaciju, sačuvavanje.

            Bitno je napomenuti pet hvalnih područja u kojima je informaciona tehnologija u potpunosti promenila život rada, a one su:

  1. Informaciona tehnologija kao zamena za kalkulator (Exel)

  2. Informaciona tehnologija kao zamena za pisaću mašinu (Word)

  3. Informaciona tehnologija kao zamena za arhivu (Baze podataka)

  4. Informaciona tehnologija kao zamena za televizor (Grafika i multimedija)

  5. Informaciona tehnologija kao zamena za katalog (WWW)

Nove tehnologije su temelj za nove proizvode, omogućavaju bolju vezu sa kupcima. Upotreba informacionih tehnologija ima veću upotrebu u formiranju novih proizvoda i usluga. Njena glavna uloga je u menjanju poslovnih odnosa, kao i u poboljšanju poslovnih aktivnosti unutar svakog preduzeća.

Pametni telefoni, android aplikacije i njihov uticaj na poslovanje

Danas je skroz normalno da se na elektronsku poštu odgovara sa mobilnog telefona, da se putem istog naručuje hrana, čitaju novine, plaćaju računi. Da bi mobilni telefoni mogli da obavljaju ove funkcije, bilo je potrebno da poseduju operativni sistem. Danas postoji mnogo operativnih sistema, ali većina proizvođača bira da njihovi modeli imaju Android operativni sistem. Android operativni sistem je od 2005. godine u vlasništvu kompanije Google. To je open source kod koji se sastoji iz oko deset miliona linija koda, koji su ispisani u raznim programskim jezicima: Java, C++, XML.

U današnje vreme, savremeno poslovanje se ne može zamisliti bez integracije, računara, Interneta i telekomunikacija. Ukoliko se ova tri elemnta koriste pametno, cilj ka kome kompanija teži, nije teško postići.

Možemo da zaključimo da trendovi informacionih tehnologija povećavaju važnost istih i na poslu, i kod kuce, zbog čega je važno učiti o njima. Povodom ove priče, porazgovarali smo sa administratorom Visoke ICT škole, inače profesionalnim poznavaocem informacionih tehnologija, Markom Pavlićevićem i postavili mu par pitanja.

​U kojoj meri su poslednjih godina napredovale informacione tehnologije?

Marko: “ Pre 20-ak godina, slušao sam prijatelja koji mi objašnjava kako ujutru, uz kafu, ne otvara više novine već uključuje računar, ukucava tamo neke brojeve i uz pištavi ton nekog uređaja uspostavlja vezu za nečim što se zove “Internet”. Dvadeset godina kasnije, tom istom Interenetu danas pristupamo, ne samo da bismo pročitali novine ili poslali e-mail, već i da bi gledali televiziju, slušali radio, učestovovali u diskusijama, a iznad svega i učili. Sam pristup je daleko olakšan. Više i ne razmišljamo da se prvo “povežemo” na Internet, pa tek onda da ga pretražujemo. Uređaji koji su nam danas lako dostupni, kao što je slučaj sa pametnim telefonima, su stalno povezani na Interent. Ova mogućnost je donela daleko veći spektar servisa koji su, zbog ranije povremenih veza ka Internetu, bili nemogući. Zbog svega navedenog, Interent je postao nezamenljiv za današnjeg savremenog čoveka.

Da li smatraš da, s obzirom na brzinu razvijanja IT-a, školovanje u ovom smeru, može doneti mladom IT inženjeru sigurnu budućnost u smislu sigurnog zaposlenja?

Marko: “ IT se razvija, i nastaviće sa razvijanjem. U tom smislu, potrebe za novim kadrovima uvek postoje. Ono na šta neko ko danas ulazi u svet IT-a treba da ima na umu je da prvo razmisli koja oblast IT-a njega stvarno zanima. Ovo je bitno kako bi se budući inženjer najbolje iskazao na poslu koji će obavljati. S obzirom da su računari danas prisutni u skoro svakom domu, već tokom srednje škole deca mogu videti koja ih oblast informacionih tehnologija interesuje.Nastavljajući u tom pravcu, kako kroz dalje školovanje, tako i samostalnim radom, mladi IZ inženjer može lako naći posao u struci. Nakon školovanja, a radi utvrđivanja svojih sposobnosti, za početak može volontirati u nekoj većoj IT kompaniji, a nakon tog perioda će se možda upravo tu i zaposliti.”

Inspiracija - izvori:

http://onlinecareertips.com/wp-content/uploads/2013/05/information-technology-in-logistics.jpg 

Tags: 
Aktuelan: