Контакт

 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Адреса:
11000 Београд
Здравка Челара 16

Телефон:
+381(11) 3290 828

fax:
+381(11) 3290 650

web: www.ict.edu.rs