Semantički web

Opis rada: Semanticki web odnosi se na nastanak Web-a 3.0. Najverovatnije ce imati kljucnu ulogu u razvoju informatike u narednim godinama. Semanticki web trebao bi da pomogne u mnogim nedostacima koje ima sadašnji Web 2.0.

Student files: