Telemedicina

Seminarski rad kolege Đorđa Bukvića na temu: Telemedicina.

Opis rada:

Konstantnim razvojem tehnike povećala se i uspešnost dijagnostikovanja i lečenja pacijenata, samim tim se povećala i količina podataka koju lekar treba da pregleda kako bi doneo pravilnu odluku. U tome nam pomažu savremene tehnologije za automatsku obradu medicinskih podataka. U poslednje vreme radilo se na sintezi već postojećih telekomunikacionih sistema i računara sa savremenom medicinskom opremom. Jedan od najpoznatijih servisa koji predstavlja kombinaciju svakodnevnog života medicine i najnovijih tehnologija je TELEMEDICINA.